Kun for medlemmer: Seks nye energiteknologiske Innovationsnetværk

6. oktober 2021

Energy Cluster Denmark føjer nu seks nyoprettede innovationsnetværk til sine medlemsfordele.

De seks innovationsnetværk er eksklusivt forbeholdt medlemmer af Energy Cluster Denmark. Det er gratis at deltage – og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk.

Innovationsnetværkene består af eftermiddagsmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark fire gange årligt mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række energiteknologiske områder.

Find dit innovationsnetværk her

Der er oprettet innovationsnetværk indenfor seks energiteknologiske områder. Klik på netværket for at læs mere, ligesom du også kan tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig!

Praktisk information: 

Innovationsnetværkene mødes fire gange årligt, opstart ventes at være januar 2022. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 14.00-16.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Fra Kl. 13.45 – indregistrering og netværk

Kl. 14.00
Velkomst v. Energy Cluster Denmark

  • Nyt fra energiklyngen
  • Intro til dagens program
  • Forventning til fremtiden – hvad sker, der med idéerne?

Kl. 14.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 14.30
Præsentation v. dagens vært (indlægsholderne er flyttet ned til netværksdelen!)

Kl. 14.45
Q&A

Kl. 15.00
Netværkskaffe* – Netværksmuligheder

Kl. 16.30
Tak for i dag og uformel afslutning – Man er velkommen til at fortsætte netværksdelen

*Netværkskaffe: Her stiller 3-4 deltagere sig frem med ønskede emner, der skal diskuteres under netværksdelen. Open Space Technology hedder denne netværksform. De 2-4 grupper fordeles rundt i lokalet.

Time   Session A     Session B     Session C     Session D  
15.00 – 15.10 intro
15.10 – 15.40
15.40 – 15.50 skift/intro
15.50 – 16.20
16.20 – afslutning

OBS: Hvis der er ikke-dansktalende deltagere med på dagen, vil mødet foregå på engelsk

Grupperne er ikke lukkede grupper – det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.