Kun for medlemmer: Seks nye energiteknologiske Innovationsnetværk

6. oktober 2021

Energy Cluster Denmark føjer nu seks nyoprettede innovationsnetværk til sine medlemsfordele.

De seks innovationsnetværk er eksklusivt forbeholdt medlemmer af Energy Cluster Denmark. Det er gratis at deltage – og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk.

Innovationsnetværkene består af eftermiddagsmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark fire gange årligt mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række energiteknologiske områder.

Find dit innovationsnetværk her

Der er oprettet innovationsnetværk indenfor seks energiteknologiske områder. Klik på netværket for at læs mere, ligesom du også kan tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig!

Praktisk information: 

Innovationsnetværkene mødes fire gange årligt, opstart ventes at være januar 2022. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Mødet har fast dagsorden og forløber mellem klokken 14.00 – 16.30:

  1. Rundvisning og præsentation v. vært
  2. Bordet rundt
  3. Man drøfter det nyeste indenfor et tema. Evt. en forsker eller anden spændende indlægsholder fortæller.
  4. Gruppediskussioner
  5. Afslutning og netværk

De enkelte innovationsnetværk kan evt. beslutte at tilpasse dagsorden efter behov.

Tilmeld dig det eller de innovationsnetværksgrupper, du vil være med i, så senest den 1. november 2021. Så giver vi besked om tid og sted, når grupperne er blevet etableret.