Sammen om grøn innovation

8. december 2020

Skibsfarten bør blive klimaneutral, og vi skal bruge mere vedvarende energi i mange flere sektorer end hidtil for at nå vores klimamål. Derfor indgår MARLOG, klyngeorganisationen for det maritime erhverv og logistik, og Energy Cluster Denmark, klyngeorganisation for den samlede energisektor, nu et nyt strategisk partnerskab om fremtidens grønne transport.

Den maritime industri og sektoren for transport og logistik har begge brug for grønnere energi, og den vedvarende energiproduktion søger helt naturligt de næste kunder. Det gør et samarbejde mellem områderne oplagt, og derfor har de to klyngeorganisationer på områderne nu udtrykt en klar, fælles ambition om at skabe en platform for det teknologiske arbejde med omstillingen til en grønnere transportsektor:

”Sammen skal vi være rammen for den innovation, som gør det muligt at udbrede og udnytte grøn energi endnu bedre – blandt andet ved at understøtte sektorkobling og udvikle grønne brændstoffer til transport og i den maritime industri. Vi skal være den innovationsplatform, som teknologisk driver sektorkoblingen og den grønne omstilling fremad sammen med hele energisektoren og de nye markeder. Det kræver et tæt strategisk samarbejde med transportsektorens innovationsklynge og derfor er et tættere samarbejde med MARLOG et vigtigt valg for os”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Potentialet i at reducere CO2-udledningen i transportsektoren er enormt, siger Mikkel Navarro Hansen, direktør i MARLOG:

”Der er et enormt reduktionspotentiale i hele transportsektoren, som står for 28 procent af Danmarks udledninger af klimagas. Hvis vi kigger på den internationale skibsfart, så udleder danske og dansk-kontrollerede skibe cirka 53 mio. tons – det er på niveau med hele Danmarks udledning. Så der er et kæmpe potentiale i en omstilling. Danmark er en af verdens største søfarts- og energinationer, og derfor er der stort potentiale for at skabe synergier. Et potentiale, der kan få Danmark i førertrøjen, når det gælder f.eks. maritime teknologier og klimavenlige transportløsninger”, siger Mikkel Navarro Hansen.

Stort investeringsbehov
Et øget samarbejde om innovation mellem medlemmerne af de to klyngeorganisationer giver også mening ud fra den investeringsprofil, som er en forudsætning for emissionsfri skibsfart. Transportsektoren både til lands og til vands har betydelige erfaringer med omstilling fra et brændstof til et andet – fx LNG, som både skibe og lastbiler anvender. Det kræver en udviklingsproces, der omfatter både teknologi, infrastruktur, lovgivning og sikkerhed. Erfaringerne skal bruges, så medlemmers udfordringer og muligheder kommer i spil.

”Analyser har vist, at det blot er 13 procent af investeringsbehovet ved CO2-neutral skibstransport, som relaterer sig til skibene. Det anslås, at godt 87 procent af investeringerne handler om at producere brændstoffer som brint og ammoniak og få den opbevaret og distribueret i form af nye produktionsfaciliteter som f.eks. raffinaderier, ny infrastruktur til at fragte brændstofferne ud til skibene og lagerplads til opbevaring. Derfor er det oplagt, at vi samarbejder mere med dem, der skal drive udviklingen af produktionsanlæg og lagring – og det er jo energisektoren. Energiinfrastrukturen på land og i landets havne skal opgraderes, så den bliver i stand til at håndtere de nye former for brændstoffer”, siger Mikkel Navarro Hansen.

Det nye strategiske samarbejde handler om at opbygge den værdikæde, der kobler de to klyngers teknologiske behov:

”Danmark er verdensførende indenfor produktion af vedvarende energi, og elektrificeringen af vores samfund kræver, at den vedvarende energi direkte eller indirekte spredes fra energisektoren til andre sektorer i Danmark for at nå vores 2030 mål. Vi skal skalere og reducere udgifter med teknologier, der muliggør brugen af vedvarende energi overalt i samfundet fx power-to-x teknologier. I Danmark har vi allerede en række førende virksomheder, der arbejder med teknologiudvikling på området. Det er derfor helt oplagt at matche teknologiudvikling og markedsudvikling på tværs af vores to klynger og bidrage til, at vi får koblet to stærke sektorer sammen til fælles gavn og udvikling for Danmark og resten af verden”, siger Glenda Napier.

Nyt arrangement manifesterer samarbejdet
Som et af de første tiltag arrangerer MARLOG v/Transportens Innovationsnetværk og Energy Cluster Denmark et online arrangement d. 15/12-20 kl.09.30-15.00 om den maritime og logistikmæssige forsyningskæde til vindsektoren.

Tilmeld dig eller læs mere her: www.energycluster.dk/events/energy-transport-summit-iv-digital