Nyt salt-energilager skal bygges i Esbjerg

21. oktober 2022

110.000 ton CO2. Så meget kan et nyt energilager fra Hyme Energy, DIN Forsyning og flere andre partnere spare klimaet for om året. Lageret baseres på flydende hydroxidsalt.

Hvad nu, hvis man kunne lagre hele Københavns energiforbrug i Rundetårn?

Det lyder måske som fremtidsmusik, men hvis man benytter flydende hydroxidsalt – kaustisk soda eller i daglig tale afløbsrens – som lagringsmedium, kan det faktisk lade sig gøre. Det fortæller Ask E. Løvschall-Jensen, der er CEO i Hyme Energy. Virksomheden er en del af MOSS-innovationsprojektet, der med støtte fra EUDP skal demonstrere potentialet i afløbsrens i et pilot-energilager hos DIN Forsyning i Esbjerg. Første spadestik til anlægget bliver taget i sommeren 2023, og innovationsprojektet faciliteres af Energy Cluster Denmark.

”Effektiv lagring af vedvarende energi handler om, at vi skal have adgang til grønne elektroner, når behovet er der. Det kan vi ved at lagre vedvarende energi i flydende salt. Når vi forskyder vindmøllestrøm, kan vi levere strøm og varme billigt på et begrænset areal med vores saltlager, og vi kan flytte den vedvarende energi til de tidspunkter, hvor den er efterspurgt,” siger Ask E. Løvschall-Jensen.

En tank, der er ti meter høj og tyve meter i diameter, kan opbevare salt nok til at lagre 1 GWh. Sådan en tank vil med en 100 MWt turbine i drift levere årlige CO2-reduktioner på op til 110.000 tons ved at erstatte fossile kraftvarme-kilder.

Stærk base
Den saltlagrede energi fra MOSS-anlægget producerer damp, som via en dampturbine kan lave el eller bruges til fremstilling af fjernvarme. Det flydende salt, som anlægget bygger på, er et effektivt lagringsmateriale, men det er også stærkt basisk. Komponenterne skal derfor kunne holde til at operere på høj temperatur og under korrosive vilkår. Dette er en udfordring, som projektpartnere går sammen om at løfte.

Projektpartneren SAN Electro Heat A/S leverer en heater, der konverterer den grønne strøm til varme i saltlageret.

”Udfordringen er, at natrium hydroxid er korrosiv, og det stiller store krav til materialevalg og konstruktion af heateren, når det flydende salt skal varmes op fra 350 °C til 700 °C. Vi er kommet langt med et design, som skal testes i kontakt med det flydende salt, så vi er klar til at levere en løsning til demonstrationsanlægget,” siger Peter Munk, Technical Sales & Quality Manager i SAN Electro Heat A/S.

Hos DIN Forsyning i Esbjerg, der skal huse anlægget, er den vigtigste opgave at sikre varme til forbrugerne – nu og i fremtiden.

”Vi har vores ejeres opbakning til innovative tiltag og ønsker at være en betydende spiller i fremtidens energimarked. Derfor har vi engageret os i demonstrationsprojektet, der kan blive en betydelig teknologi til fremtidens regulering af energisystemet. DIN Forsyning kigger på kompakte energilagre, som både kan sikre fleksibilitet i forhold til el-systemet og være fremtidige spids- og nødlast i varmeforsyningen, når vi skal kunne levere fossilfri varme i senest 2030,” siger Kim Stenholdt Madsen, seniorprojektleder hos DIN Forsyning.

Stort kommercielt potentiale
Pilot-anlægget bliver det første af sin art i verden. Ifølge Ask E. Løvschall-Jensen er det planen at udrulle lageret i Danmark først, for så at lancere det som et produkt i det globale marked.

”Demonstrationsanlægget i Esbjerg bliver vores lakmustest. Det er bygget i den rigtige størrelse, og vil sikre, at vi på sigt kan levere frekvensydelser og stabilitet som vi fx kender det fra kraftvarmeværker. Potentialet er enormt, og vi glæder os til at komme i gang med byggeriet,” siger han.

Fakta
Molten Salt Storage (MOSS) er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med 13,2 mio. kroner. Det samlede budget er på 24,7 mio. kroner og partnerkredsen tæller: DIN Forsyning, Alfa Laval Aalborg, KIRT X THOMSEN, SAN Electro Heat A/S, SULZER, Seaborg, Aalborg Universitet, Hyme Energy og Energy Cluster Denmark. Projektet forventes afsluttet i 2024.

Kontakt
Du kan læse mere om MOSS-projektet på: https://www.hyme.energy/moss