Pilen peger på Power to X

26. november 2020

Vi er nået langt med den grønne omstilling, og nu begynder det at spidse til. Skal vi nå målet om 70 procent reduktion i 2030, så skal vi finde de nye teknologier og innovative løsninger, som gør os i stand til at forsyne endnu flere sektorer med grøn energi. Det er en ligning med et X – Power to X!

En ligning handler om at finde værdien af det ukendte X ved hjælp af de ting, man ved.

Netop nu er en af de mest presserende ligninger i det nationale klimapensum at finde det X, der mangler, for at vi kan løse vores ambitioner om reducere udledningen af drivhusgasser og stoppe klimaforandringerne.

Vi kender målet, og vi kender noget af vejen. Vi ved, at vi ønsker 70 procent reduktion af vores CO2-udledning i 2030, og vi ved, at det er den vedvarende energi, som skal få os derhen. Omsat til formel kan den klimaudfordring, vi står med, kan den danske klimaambition udtrykkets som vind + X = 70 procent reduktion.

Vi er allerede langt. Mange mellemregninger og delresultater er skabt. Der er truffet gode valg, som har løst en stor del af ligningen indtil nu. Integration af vind i elnettet, eksempelvis.

Det har ikke været nemt, hvilket man med selvsyn kan konstatere ved at se, hvor svært andre lande har med at få vind integreret. Men: Vi er ved den del af ligningen, hvor det for alvor spidser til. Det er nu, vi skal sætte turbo på innovationen for at nå frem.

 

Gevinsten venter
De næste store landvindinger ligger i at sektorkoble den grønne energi. At få hældt solskin på bilen, bunkret skibet med bølgeenergi og få sat vindenergi på lager. Vi skal kunne anvende den grønne energi flere steder, og vi skal sørge for at udnytte den nødvendige energi bedre, hvis vi skal nå i mål.

F.eks. ved at varme huset op med overskudsvarmen fra supermarkeder, som Danfoss, Coop, Dansk Fjernvarme og flere andre aktører i Energy Cluster Denmarks innovationsprojektet ”Super Supermarket” har udviklet en beregningsmodel for.

Om det er sol og bølge til electrofuels eller vindmøllevind lagret i stenbunker, så er Power to X i høj grad det, pilen peger på. Vi kender potentialet, og vi kender i store træk teknologien, som skal gøre det muligt at producere grønne brændsler til at dække industriens og transportens behov med Power to X.

Men: Vi skal op i skala og ned i pris, hvis det skal være realistisk at nå i mål med et grønt alternativ til bunkerolie og gas, og det kræver innovation, ny viden, samskabelse og fælles inspiration på tværs af sektorer, industrier og brancher.

På den baggrund er det svært opmuntrende at konstatere den store interesse, der er for Power to X-potentialet – senest for den virtuelle konference om Power 2 X, som ingeniørforeningen IDA og Energy Cluster Denmark står bag, og som har rundet 400 deltagere.

Det er godt med interessen. For det bliver sværere at løse opgaven fra nu af, og det kræver både krøllede hoveder og innovative mindsets at løfte opgaven fra fremtidshorisont til nærværende virkelighed.

Men det bliver også så meget bedre at nå i mål. For når vi får styr på vores X, så gør det os både i stand til at nå 70 procent i morgen og nå det fossilfri samfund i 2050.