Den grønne omstilling er mange bække små

4. juli 2022

Brian Vad Mathiesen:

”Den grønne omstilling er mange bække små”

Fremtid: Det er muligt at nå målsætningen om 70 procents reduktion i CO2-udledning med eksisterende teknologier, særligt med mere sol og vind, fastslår Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Det handler alene om vilje og investeringskraft.

Så kort er svaret, når man spørger Brian Vad Mathiesen, hvad der skal til for, at Danmark når klimamålet for 2030. Ifølge professoren fra Aalborg Universitet er det nemlig muligt at nå de 70 procents reduktion af klimagasser, hvis vi vil investere massivt i vedvarende energikilder:

” Vi skal investere i at tænke energisystemet smartere, og vi skal samtidig elektrificere meget mere. Vi skal have grøn el ind i vores industri og ind i fjernvarmen, og så skal vi have flere individuelle varmepumper. Det er nødvendigt for fremtidens energisystem, at den baseres på vedvarende energikilder,” siger Brian Vad Mathiesen.

El ind i transporten
Et andet element i fremtidens energisystem er elektrificeringen af transportsektoren:

”Det er meget sandsynligt, at al persontransport bliver elektrisk – al let persontransport. Når det gælder lastbilerne, kan 30-40 procent – måske halvdelen – elektrificeres,” siger Brian Vad Mathiesen.