Grøn strøm går til spilde: 12 partnere vil finde løsningen gennem digital styring af elnettet

2. marts 2021

Det går ud over klimaet, når den grønne strøm fra solceller og vindmøller går tabt. Og vi skal som samfund blive langt bedre til at udnytte, når solen skinner, og vinden blæser, hvis vi skal nå i mål med grøn omstilling af samfundet. Sådan lyder budskabet fra det dansk-svenske samarbejde Greater Copenhagen Green (GCG), der har medlemmer som storoperatøren af ladere til elbiler E.ON, partnerskabet for grøn omstilling Gate 21, flere kommuner og DTU.

Til tegnebrættet

I alt 12 partnere fra GCG lancerer nu et innovationshub for løsninger, der skal bidrage til bedre udnyttelse af vedvarende energi. Først og fremmest skal løsningerne bruges i København- og Malmøområdet, hvor projektets partnere hører hjemme, så erfaringerne senere kan bredes ud til flere lande.

“Konsekvensen af vores systemer i dag er, at vi ikke har en effektiv udnyttelse af vores vedvarende energi. Vi skal have skabt digitale løsninger, som gør det muligt at udnytte den grønne strøm, når den er der. Det kan f.eks. være ved at have en digitalt styret adgang til elbilladere, der kan bruges, når der er masser af strøm på nettet,” fortæller professor og chef for Center for El og Energi, Jacob Østergaard, der er en af projektets nøglepersoner.

Han og partnerne er på vej til tegnebrættet for at skabe de løsninger, som i fremtiden skal gøre Danmark til et foregangsland på udnyttelsen af grøn elektricitet. Det er ambitionen, der kræver mere end blot de rigtige idéer.Kommunerne kommer til at spille en meget større rolle i fremtiden, når det kommer til udnyttelsen af vores grønne energiJACOB ØSTERGAARD, PROFESSOR OG CHEF, DTU ELEKTRO

For der er masser af regulering på energiområdet både i Danmark og Sverige, mens der også er store krav til behandling af data og adgang til energinettet. Derfor har det været fundamentalt både at hente kompetencer fra det private erhvervsliv og det offentlige, fortæller Jacob Østergaard.

Vigtig kobling

“Kommunerne kommer til at spille en meget større rolle i fremtiden, når det kommer til udnyttelsen af vores grønne energi, så jo mere vi kan koble erhvervsliv, kommuner og universiteter sammen fra begyndelsen, des større bliver chancen for succes,” siger han med henvisning til de danske målsætninger om at udfase fossil energi som kul og gas i erhvervslivet.

Hvis effektiviteten af energiforsyningen skal forbedres med den nødvendige kadence, er der udover det privat-offentlige samarbejde også stor værdi i at få de mange led og virksomheder i sektoren bundet sammen i arbejdet.

Operatøren af ladestandere E.ON er bl.a. en del af projektet, mens også klyngeorganisationen for energisektoren Energy Cluster Denmark deltager aktivt. Her bider adm. direktør Glenda Napier også mærke i, at de eventuelle løsninger senere kan blive til vældige eksportmuligheder.

“Hvis vi sammen kan knække koden til at koble mere vedvarende energi ind i f.eks. transportsektoren og fjernvarmen, så løser vi en af de helt store klimaudfordringer. Det vil resten af verden også bemærke,” fortæller hun.

Tester af i sandkassen

De 12 partnere går nu i gang med at kreere de automatiske energiløsninger, der skal spille sammen med f.eks. ladestandere til elbiler i private hjem eller på tankstationer.

Man får dog ikke uden videre adgang til den slags systemer, og derfor har projektet en række testområder eller “living labs”, hvor de nye løsninger kan afprøves i praksis ved delvist at blive undtaget nuværende regulering.

Forsøgsområderne ligger spredt over Sjælland og Sydsverige og har allerede i tidligere projekter vist sig ekstremt nyttige, vurderer borgmester i Helsingborg kommune og talsperson for Greater Copenhagen Green, Peter Danielsson.