Nyt nordisk innovationsprojekt skal fremtidssikre havne til vindindustrien

22. november 2021

Nordiske havne og vind-industrien samarbejder om fremtidens havne 

De nordiske havne gør sig klar til at møde de krav, som flere og større møller og vinger stiller til havnene. Tæt dialog med vindindustriens største aktører skal forme fremtidens vindmøllehavn i nyt innovationsprojekt.

Det går kun en vej med udviklingen af havvind: Parkerne bliver flere og større; møllerne bliver højere og vingerne længere.

Det udfordrer kapacitet og infrastruktur i de udskibningshavne, som håndterer vindmøllerne, og derfor har vindindustriens producenter og underleverandører nu dannet et konsortium med otte nordiske havne med ambitionen om sammen at udvikle fremtidens grønne havneinfrastruktur.

NOW Ports2 er et innovationsprojekt, som bygger videre på et lignende projekt, som har vist potentialet i samarbejdet på havneområdet. Projektet skal med støtte fra Nordic Innovation-fonden være rammen om en fælles udvikling af nordiske havne.

Fra Danmark deltager Rønne Havn, som er installationshavn for Kriegers Flak; Skandinaviens største vindmøllepark. Rønne Havns Chief Business Officer Jeppe la Cour forventer, at man med samarbejde og fælles udvikling kan skabe synergi i branchen:

”Det er vigtigt, at vi i branchen deler viden, der kan gavne vores kunder, miljøet og forbrugeren. Det er en gevinst i forhold til netværket og ikke mindst de store interessenter og virksomheder, der er på havvind”, siger Jeppe la Cour.

Sikre konkurrenceevne

Projektet løber gennem 2022 og 2023 og har til formål at gøre de nordiske havne klar til den ekspanderende havvindindustri med en stærkere, grøn infrastruktur. Der er 4 mio. norske kroner fra Nordic Innovation og et tilsvarende beløb i medfinansiering fra deltagerne til projektet, og håbet er at udvikle stærke værdikæder på tværs af parkudviklere- og ejere, mølleproducenter og underleverandører til havvind.

Det skal eksempelvis ske gennem Nordic Offshore Wind Alliance, som skal rådgive om innovationsbehov, krav og forventninger til branchen, og der skal udvikles en forsyningskædemodel og multi-purpose havneinfrastruktur, som skal inspirere og udbrede best practices fra førende nordiske havvindmøllehavne og deres forsyningskæder.

”Konceptet er vigtigt, da det bidrager overordnet til at sætte forventningsrammer mellem kunderne – OEM’erne og udviklerne – og leverandører af infrastruktur”, siger Michael Rud, Manager, Stevedoring & Wind i Jutlandia:

”Leverandører kan få indsigt i behov og vurdere, om de vil investere i samme eller ej. Ultimativt skal konceptet understøtte industrien ved at gøre det billigere for kunderne”, siger han.

Samarbejdet bringer værdi, siger CEO Glenda Napier fra Energy Cluster Denmark, som faciliterer NOW Ports-samarbejdet i Danmark:

“Havne er en nøgleaktør i forsyningskæden på havvind. De er omdrejningspunktet, som gør det hele muligt – installation, drift og vedligehold. Derfor skal vi skal gøre de nordiske havne klar til den ekspanderende havvindindustri, og vi har brug for mere samarbejde og fælles innovation på tværs af de nordiske lande. Dette projekt er et vigtigt skridt i den retning,” siger Glenda Napier.

”For at sikre konkurrenceevne og et højt aktivitetsniveau er vi nødt til i fællesskab at få sat ord på, hvad der forventes af havnepladserne i fremtidens havvindindustri. Det har vi arbejdet med i projektet NOW Ports, og resultatet af denne innovative proces er yderst nyttigt” siger Niels G. Langerhuus, administrerende direktør, HYTOR A/S.

Om Nordic Innovation

Nordic Innovation er en organisation under Nordisk Ministerråd. Nordic Innovation har til formål at gøre Norden til en pionerregion for bæredygtig vækst ved at fremme iværksætteri, innovation og konkurrenceevne og bakker op om den fællesnordiske vision om, at Norden i 2030 bliver den mest bæredygtige og integrerede region i verden.

Projektet New Offshore Wind Ports in the Nordics er medfinansieret af Nordic Innovation som en del af vores Nordic Smart Mobility and Connectivity-program, der bidrager til at opfylde målene for de nordiske erhvervs- og innovationsministres Samarbejdsprogram for Innovation og Erhverv.

Projektpartnere:

Klyngeorganisationer:

 • Energiklynge Danmark, Danmark
 • Norwegian Offshore Wind Cluster, Norge
 • OffshoreVäst, Sverige
 • MARLOG, Danmark
 • Team Renewable Artic Finland (Gaia Consulting Oy)

Nordic Ports og Super sites:

 • Rønne Havn, Danmark
 • Karmsund Havn, Norge
 • Trelleborg Havn, Sverige
 • Eigersund Næring og Havn, Norge
 • Wergeland Group, Norge
 • Westcon Helgeland, Norge
 • Norsea Group, Norge
 • Semco Maritime Hanøytangen, Norge

Industrideltagere:

 • KH Maskinfabrik
 • BHS Logistics
 • Vestas Offshore Wind
 • Hytor A/S
 • Jutlandia Terminal
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Muehlhan Wind Service
 • Kust Vind AB
 • Semco Maritime – Denmark
 • PSW Group – Offshore Wind & Yard /PSW Technology AS
 • OX2 AB
 • Ørsted
 • Vattenfall
 • Saga Subsea AS
 • Fred Olsen
 • Trelleborg Energi
 • GMC Maritime
 • Miros Group
 • Sintef
 • Jørn Bolding A/S
 • RWE Renewables Sweden AB