Projektforslag til CO2Vision – Fonden for Retfærdig Omstilling – ansøgningsfrist 11. august 2023 kl. 23.59

Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling har annonceret en ansøgningsrunde, hvor 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) udmøntes til at understøtte videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

På baggrund af annonceringen indkalder Green Hub Denmark og Energy Cluster Denmark på vegne af konsortiet for CO2Vision nu mulige projektforslag.

CO2Vision er Nordjyllands lokale erhvervsfyrtårn, som er en del af en national udpegning af lokale/regionale fyrtårne for vækst i erhvervslivet. I CO2Vision sigter Nordjylland mod at blive en foregangsregion for fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Herunder kan du læse mere om kriterier og information om ansøgningsprocessen.

Generel information

  • Økonomisk ramme: 100 mio. kr. til fordeling mellem erhvervsfyrtårn Nord og -Syd.
  • Finansiering: Den samlede ansøgning kan maksimalt modtage 50% i støtte for projektrelevante omkostninger.
  • Ansøgningsfrist for indsendelse af projektforslag: 11. august kl. 23.59. Den samlede ansøgning indsendes af CO2Vision konsortiet senest 24. august til Erhvervsstyrelsen.
  • Afgørelse: Q4 2023.

 

Lovgrundlag: De gældende statsstøtteregler regulerer rammerne for budgettet og finansieringen. Vejledning om støtteberettigelses kan findes her.

Vurderingskriterier

Ansøgningsmateriale

Ansøgningsskema

Gantt-chart

Budget

Samlet ansøgningsmateriale sendes til co2vision@aalborg.dk

Vejledning og kontaktinfo

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark på tlf.6015 6446 eller mak@energycluster.dk. eller Michael Stige Laugesen, Projektchef, Green Hub Denmark på tlf. 2520 0472 eller mila@aalborg.dk.

Støttet af: