Overskudsvarme fra supermarkeders afkøling kan genanvendes som fjernvarme

1. november 2020

Med klimaaftalen er det blevet muligt at lede overskudsvarme fra supermarkederne direkte ind i fjernvarmenettet. Nu viser innovationsprojektet, at det også er økonomisk rentabelt.
Dermed kan overskudsvarmen fra 2700 danske supermarkeders køleanlæg fremover få ny værdi som fjernvarme.

Det kræver meget energi at holde mælken kold og ærterne frosne i supermarkedets kølediske. Køledisken udvikler varme som biprodukt, og den varme får nu værdi.

Med klimaaftalen er der åbnet op for, at supermarkederne kan udnytte varmeproduktionen fra køleanlægget til intern opvarmning og endda sælge den overskydende varme til det lokale fjernvarmeselskab. Det er der både energieffektivitet, klimamål og økonomi i.

Brancheorganisationer og projekter har påvist potentialet i at udnytte supermarkeders overskudsvarme som en energiressource; senest i Energy Cluster Denmarks innovationsprojekt Super Supermarkets. Med klimaaftalen er afgifterne på området ændret, så det nu er rentabelt for supermarkeder at genanvende varmen.

Det glæder udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, at man nu kan forsyne danske husstande med varme direkte fra deres lokale supermarked:

”Det betyder, at vi kan udnytte god overskudsvarme, som ellers ville gå til spilde og gør samtidig supermarkeder til aktive aktører i processen om at nå 70 % CO2-reduktion inden 2030”, siger han.


Bedre udnyttelse

Det er en helt afgørende forudsætning for 2030-målet, at vi formår at bruge vores fælles energiresurser optimalt. Netop derfor finderTorben Funder-Kristensen, Head of Public and Industry Affairs hos Danfoss Cooling Segment, udnyttelsen af overskudsvarme uhyre interessant:

”Realisering af 2030-målet kræver en massiv indsats i form af en kombination af løsninger til f.eks. omstilling af elproduktion, en kraftig elektrificering i varme- og køleforsyning, udvidelse af vedvarende energi og som eksemplet fra Super Supermarkets har vist: En bedre udnyttelse af uudnyttede potentialer”, siger Torben Funder-Kristensen.

Super Supermarkets-projektet har fokuseret på en optimeret og standardiseret udnyttelse af genbrugsvarme fra supermarkeders kølesystemer til både intern brug og integration i fjernvarmenettet.

”Super Supermarkets-projektet er et stærkt eksempel på den sektorkobling, som er en vigtig forudsætning for at flytte os det sidste stykke mod vores fælles 2030-mål”, siger CEO Glenda Napier, Energy Cluster Denmark:

”Vi skal betragte energi som ét fælles, forbundet system, der er gensidigt afhængigt og supplerende. Når man udnytter kølemaskinernes varme i fjernvarmesystemet, bliver et biprodukt, som allerede er betalt, værdifuldt og klimavenligt”, siger hun.


FAKTA

Bag Super Supermarkets-projektet står bl.a. Danfoss, Dansk Fjernvarme, COOP, Teknologisk Institut og Dansk Fjernvarmes Projektselskab med samt AK Centralen, der overvåger alle installationer og sikrer temperaturkvalitet døgnet rundt i bl.a. COOPs butikker. 

”Fremtidsperspektiverne rækker langt ud over de danske markeder. Hele EU har behov for denne løsning og potentialet er kæmpestort med over 200.000 supermarkeder i EU. Dette er en fantastisk mulighed for at lave bæredygtig forretning” – siger Torben Funder-Kristensen, Head of Public and Industry Affairs hos Danfoss Cooling Segment.