To klynger får et ben på Lolland – velkommen til Energy Cluster Denmark og WE BUILD DENMARK

26. august 2021

Om samarbejdet med Energy Cluster Denmark:
Lollands grønne strøm skal løftes helt frem i udviklingen af fremtidens energisystem. Det er målet for det nye samarbejde mellem Danmarks erhvervsfremmeklynge og Lollands store energipartnerskab, REEL. Det vil skabe ny grøn vækst for den danske energiklynge.

Den danske klyngeorganisation for den samlede energisektor, Energy Cluster Denmark, vil fremover samarbejde tæt med Lollands store energipartnerskab REEL. Målet er at udvikle stærke grønne løsninger til et samlet energisystem. Energy Cluster Denmark forener energisektoren om en fælles innovationsplatform, som vil omstille det danske energisystem til et fælles, klimavenligt alternativ. Det er der et stort potentiale i at udvikle på Lolland.

”Lolland er et af de steder i Østdanmark, hvor løsninger til fremtidens energisystem bedst kan testes, vises frem og skaleres til resten af landet”, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, hvor partnerskabet REEL er forankret og fortsætter:

”Lolland producerer i dag otte gange mere vedvarende energi, end de selv kan bruge – og vi har allerede stærke partnerskaber mellem kommune, region og de store forsyningsselskaber, der trækker løsninger og investeringer med sig. Derfor er det helt oplagt, at vi styrker samarbejdet med energiklyngen her på Lolland, hvor alle de centrale kræfter for energiomstillingen i region Sjælland er samlet”, siger han.

Partnerskaber for grøn omstilling og vækst

Energy Cluster Denmark har kontorer i København, Aalborg, Aarhus, Fredericia, Sønderborg og Esbjerg, og vil med det nye partnerskab desuden få en fysisk repræsentation på Lolland, hvor klyngen får en plads i den gamle saftstation i Horslunde, der huser Gate 21´s lokalkontor på Lolland.

Her bliver Energy Cluster Denmark en del af at stærkt netværk. Partnerskabet Ren Energi Lolland, som hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR, Lolland Kommune og det grønne partnerskab, Gate 21 står bag, samler regioner, kommuner, virksomheder og forskningen om den grønne omstilling. Region Sjællands store forsyningsselskab Andel er også en del af partnerskabet, som sammen driver en række nationale og internationale projekter, der finder, tester og skalerer løsninger til fremtidens energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi.

”Vi glæder os meget til sammen med stærke partnere at bidrage til at forløse potentialet på Lolland som testområde for nye grønne energiløsninger”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”Fremtidens energisystem skal kunne integrere mere grøn energi i nye sektorer. Det handler for eksempel om at hjælpe skibsfarten, luftfarten og den tunge landtransport med troværdige, CO2-neutrale alternativer, og det handler om at sikre en grønnere fjernvarmeforsyning. Det kræver
masser af vedvarende overskudsenergi at udvikle. Det har Lolland, og derfor er det interessant for os at være engageret i events og innovationsprojekter i regi af REEL”, siger hun.

Fælles fokus, videndeling og skalering

REEL og Energy Cluster Denmark vil samarbejde om at skabe nye energiløsninger der giver mulighed for at lagre den grønne energi i eksempelvis brint eller andre energiformer, som giver en bedre udnyttelse den vedvarende energi, og som potentielt kan skabe nye grønne jobs.

”Lolland producerer syv gange så meget grøn strøm, som øen selv bruger, men den store mængde overskudsstrøm skal udnyttes bedre. Vi ser meget frem til at bidrage til de fælles målsætninger for et klimaneutralt samfund – lokalt på Lolland, i Greater Copenhagen, i Danmark og på sigt i hele verden i takt med, at vi knækker den teknologiske kode med lagringsteknologier og sektorkobling henimod transportsektoren – også her på Lolland”, siger Glenda Napier.

➢ Om samarbejdet med WE BUILD DENMARK:

Et styrket samarbejde og adgang til det enorme Femern-projekt, der er ved at bygge en 18 kilometer lang tunnel mellem Danmark og Tyskland, er kernen i samarbejdet mellem REEL og WE BUILD DENMARK. Der er gode muligheder for styrket synergi, videndeling og sparring for begge parter.

Nordeuropas største infrastrukturprojekt foregår i øjeblikket i Rødbyhavn på Lolland. Der vil være et lokalt byggeboom de næste mange år, og derfor er det interessant for Danmarks klynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK, at være så tæt på som muligt. Samarbejdet med Ren Energi Lolland, REEL kan styrke videndeling og det lokale ejerskab. WE BUILD DENMARK vil også fysisk få adgang til kontorpladser i Saften i Horslunde, hvor REEL har sin daglige gang.
”Det at vi kan flyve ind på en kontorplads og bruge mødefaciliteter hos Ren Energi Lolland gør, at vi som organisation kan tilbyde vores medarbejdere at arbejde tæt på byggeriet. Det giver os gode muligheder for at være tæt på virksomheder og andre interessenter og derved også styrke netværket og alliancerne i Region Sjælland,” siger Christina Melvang, adm. direktør i WE BUILD DENMARK.

WE BUILD DENMARK arbejder allerede tæt sammen med Gate 21, hvor REEL er forankret. Med de fysiske kontorpladser og kontakt til REEL, så bliver det fælles netværk endnu stærkere. Direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen, fortæller om samarbejdet:

”For REEL er det altid givende at have partnere, der af forskellige grunde bruger vores faciliteter. Det er vores erfaring, at det giver et godt udsyn for os alle. Når vi deler tanker og viden, får vi også samtidig mulighed for at udvikle projekter sammen. I Horslunde har vi gode faciliteter til mødeafholdelse, og vi har også en udstilling, der viser Lollands udvikling i den grønne omstilling. Jo flere der kommer forbi, jo større lokale synergier kan vi opbygge,” siger han.

WE BUILD DENMARK har kontorer i Aalborg, Odense, Næstved og hovedkontor i Albertslund. Her deler de lokaler med Gate 21. Gate 21 er anker for partnerskabet Ren Energi Lolland, som hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR, Lolland Kommune og Region Sjællands store forsyningsselskab Andel står bag.

Kontaktinfo

WE BUILD DENMARK
Christina Melvang, Adm. direktør
christina.melvang@webuilddenmark.dk // +45 2023 1634

Energy Cluster Denmark
Thomas Ebdrup, Head of Communication & Events
teb@energycluster.dk // +45 2972 7685
|
REn Energi Lolland
Tine Vinther Clausen, Sekretariatsleder
tine.vinther.clausen@gate21.dk // + 45 5356 7009

Gate 21
Poul Erik Lauridsen, Direktør
poul.erik.lauridsen@gate21.dk // +45 3153 2565