NIVI IQ – Platform til reduktion af drivhusgasemissioner

Udfordring

At reducere drivhusgasemissioner er en global nødvendighed for at mindske de skadelige virkninger af klimaforandringer. Selvom mange virksomheder anerkender behovet for bæredygtighed, mangler de ofte den nødvendige indsigt og værktøjer til at træffe velinformerede beslutninger vedrørende emissionsreduktion. Eksisterende CO2-beregning og emissionsstyringsplatforme giver ofte ikke omfattende forståelse af konsekvenserne af forskellige valg og virksomheders potentiale for emissionsreduktion.

Løsning

Den foreslåede løsning skal overvinde disse udfordringer ved at udnytte industrielle LCA-databaser og kombinere dem med virksomheders egne data, til at give præcise, tilpassede og handlingsrettede indsigter. Ved at anvende avanceret dataanalyse og modelleringsteknikker vil denne løsning analysere miljøpåvirkningen af forskellige valg truffet (inkl. energieffektivitet) og kvantificere de resulterende drivhusgasemissioner.

Denne indsigt vil gøre det muligt for virksomheder at træffe informerede beslutninger og forstå de potentielle fordele ved alternative valg, med henblik på emissionsreduktion.

De vigtigste komponenter i denne løsning inkluderer:

1. Integration af industrielle LCA-databaser: Indsamling og integration af omfattende LCA-data fra industrielle databaser, der dækker forskellige sektorer, og sikre bred dækning af emissionskilder og aktiviteter.

2. Integration af virksomhedsspecifikke data: Denne løsning vil inkorporere virksomhedens egne data, såsom energiforbrug, produktionsprocesser og supply chain-information, osv. for at give et helhedsbillede af deres emissioner.

3. Avanceret dataanalyse og modellering: Gennem avancerede dataanalyse- og modelleringsteknikker vil der blive udviklet algoritmer, der kan generere indsigter, scenarieanalyser og emissionsprognoser baseret på forskellige valg foretaget af virksomheden.

4. Interaktiv visualiseringsplatform: Der udvikles en intuitiv og brugervenlig platform, der præsenterer resultaterne af analysen, hvilket giver virksomheder mulighed for at udforske forskellige scenarier og forstå de potentielle konsekvenser og fordele ved deres valg.

5. Anbefalinger og best practise: Denne løsning vil give skræddersyede anbefalinger for at guide virksomhederne i effektiv emissionsreduktion, idet der tages hensyn til deres specifikke omstændigheder og begrænsninger. Dette vil hjælpe virksomhederne til at kunne prioritere deres indsats mod drivhusemissioner

Effekt

Med projektet skal teknologien bringes fra TRL 4 (Technology Readiness Level 4) til TRL 6, hvor der kan gennemføre en pilotimplementerings- og valideringsfase i samarbejde med partnervirksomheder.

Partnere

Copenhagen Energy Partners
Niteva Soft

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. september 2023

Slut: 1. september 2024

Samlet budget: 1.063.049 kr.

 

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail