Fælles transportudstyr sparer både tid og penge i vindindustrien

Common Equipment Towers

Projektpartnere

Udfordring

Vindindustrien anvendte tidligere forskellige typer af udstyr til transport og opbevaring af tårnsektioner til havvindmøller. Det skete på trods af, at vindmølletårnene er meget ens på tværs af producenter i branchen. Forskellen på det udstyr, der anvendtes til transport på lastbiler og skibe, gjorde det vanskeligt for de underleverandører, der varetog fragten af tårnsektionerne, at effektivisere opgaven og dermed nedbringe omkostningerne på transporten.

Løsning

Innovationsprojektet Common Equipment Towers har imødekommet denne udfordring ved at designe og teste et fælles transport- og opbevaringsudstyr til havvindmølletårne. Det færdige udstyr er fleksibelt og kan monteres på forskellige lastbilsmærker og udlejes gennem et udlejningssystem. Den nye løsning mindsker vindindustriens omkostninger med transport af vindmølletårnsektioner, da leverandørkæden fremover kan anvende det samme udstyr til transport af vindmølletårnsektioner fra forskellige leverandører ligesom det fx kendes fra standard containere eller europallen i andre sektorer.

Resultat

Innovationsprojektet har resulteret i et nyt design, der kan bruges til alle tårnsektioner Ø4-7 op til 200 tons. Designet er frit tilgængeligt og kan bruges af alle uden begrænsninger. Download det her.

“Der ligger f.eks. et forretningsområde lige nu i at drifte og håndtere tårnudstyr for en samlet industri. Vi peaker ofte på forskellige tidspunkter, og kan vi deles om grejet i stedet for, at vi hver især har en masse jern liggende, så vil det spare os alle for meget. Det er der muligheder i – men det er faktisk også en nødvendighed, hvis vi skal realisere potentialet.“

– Jesper Møller fra Siemens Gamesa Renewable Energy.

 

Fakta

Projekt:

Common Equipment Towers

Samlet budget:

DKK 2.177.906

Projektperiode:

Jan 2017 - Apr 2020

Finansieret af:

Projektet i medierne

Common Equipment Towers - Projektfilm

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Senior Project Manager

Tel: +45 5055 2606

E-mail