Member

AMU-Vest
AMU-Vest

www.amu-vest.dk/
22974083

AMU Vest tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), samt den 2-årige kontraktuddannelse som stilladsmontør. AMU-Vest er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af vore vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv.

Vi har udviklet vore kursusformer, så de i endnu højere grad matcher erhvervslivets behov for fleksible og individuelt tilpassede løsninger på et højt fagligt niveau. Med den øgede fleksibilitet i kursusformerne er vi rustet til at leve op til de krav, virksomhederne stiller til os.

Hos os vil dine medarbejdere opleve et miljø, der er præget af dygtige formidlere, en høj grad af deltagerindflydelse, åbne kommunikationsveje og enestående muligheder for at udveksle viden og etablere faglige og sociale netværk med andre elever og kursister.

Derfor er AMU-Vest med til at styrke erhvervslivet, hver gang en kursist forlader centret.