Member

Evida
Evida

www.evida.dk/
7789 9000

Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er vi ansvarlige for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.

Evida arbejder målrettet på at udnytte Danmarks store potentiale for grøn gas. Vi tilkobler biogasanlæg, så den danske gas bliver CO2-neutral. I takt med udviklingen af nye grønne gasser stiller vi vores viden og kapacitet til rådighed, så det nationale gasnet nu og i fremtiden vil være en hjørnesten i leverancen af klimavenlig og vedvarende energi til hele Danmark.