Member

Grant2green ApS
Grant2green ApS

grant2green.com/
+45 2128 2172

GRANT2GREEN sikrer projektfinansiering fra danske og europæiske programmer, fx EIC Accelerator, Innovationsfonden, EUDP og MUDP.

www.grant2green.com