Member

Sønderborg Vækstråd
Sønderborg Vækstråd

www.svr.sonderborg.dk/
+45 79306177

Sønderborg Vækstråd er sat i verden for at bidrage til vækst og jobskabelse i Sønderborg Kommune. Vi har særligt fokus på iværksættere og de etablerede små og mellemstore virksomheder, som vi tilbyder sparring om forretningsudvikling og vejleder om, hvor der er hjælp at hente.

Sønderborg Vækstråd har hvert år gennemført adskillige seminarer, workshops, kursus- og netværksarrangementer. Det gennemgående tema har været og vil fortsat være, erhvervslivets nødvendige omstilling i forhold til digitalisering og bæredygtighed.