Member

Stiesdal A/S
Stiesdal A/S

www.stiesdal.com/
info@stiesdal.com

Stiesdal A/S er en klimateknologi-virksomhed med aktiviteter indenfor flydende havvind, energilagring, Power-to-X brintproduktion og fangst og lagring af CO2 kombineret med produktion af grønne brændstoffer. Virksomhedens aktiviteter er fordelt på de fire datterselskaber: Stiesdal Offshore Technologies, Stiesdal Storage Technologies, Stiesdal PtX Technologies og Stiesdal Fuel Technologies