Member

Triangle Energy Alliance
Triangle Energy Alliance

http://www.trena.dk/
+45 2946 6864

Foreningens formål er at arbejde for etablering af storskala Power to X-anlæg i Trekantområdet, at højne kendskabet til Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier i Trekantområdet og at arbejde for at sikre udveksling af viden og erfaringer samt vidensopbygning inden for Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier blandt medlemmer og andre aktører på området i Trekantområdet. Visionen er at gøre Trekantområdet til et nordeuropæisk centrum for produktion af grønne brændstoffer til den tunge transport