Hanstholm – CO2 Hub Hanstholm

Udfordring
Fangst og lagring af CO2 i undergrunden er en essentiel vej til at nå de nationale og internationale klimamål. Netop nu er Hanstholm Havn på en stor rejse, nemlig at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Thisted Kraftvarmeværk har ligeledes et stærkt ønske om at bidrage til klimamålene. Og ambitionerne for begge parter er store, og derfor er et samarbejde vejen frem, hvis ambitionerne og udfordringerne skal indfris. Derfor vil   Thisted Kraftvarmeværk og Hanstholm Havn vil stille sig i spidsen for udviklingen af en samlet værdikæde til inspiration for andre små og mellemstore aktører, således at disse kan levere CO2 til priser der er konkurrencedygtige med CO2 fra allerstørste aktører såsom raffinaderier, cementfabrikker og kraftvarmeværkerne i de allerstørste byer.

Løsning
Thisted Kraftvarmeværk vil udføre en teknisk og økonomisk gennemførlighedsundersøgelse fra fuldskala CO2 fangst på Thisted Kraftvarmeværk og rørtransport til Hanstholm Havn, hvorfra der i samarbejde med specialiserede rederier kan udskibes til indbyrdes konkurrerende sites inden for lagring og anvendelse af CO2. Som en del heraf gennemføres også gennemførlighedsundersøgelse af et CO2 netværk til rørført CO2.

Effekt
Projektet forbereder Thisted Kraftvarme og Hanstholm Havn til at indgå i en fremtidig udvikling drevet af følgende fem elementer:

 • Udmøntningen af den kommende statslige CCUS-strategi.
 • PTX-projekter på Hanstholm Havn.
 • Storskala CO2 lagring i havbunden ud for Hanstholm.
 • Udbygning af CO2 fangst fra biogasanlæg og øget antal biogasanlæg i DK.
 • Etablering af statslig infrastruktur for brint og CO2.

Partnere

 • Kraftvarmeværk Thisted
 • Thisted Varmeforsyning
 • Hanstholm Havn
 • FORCE
 • Goth Engineering
 • Evida
 • Thisted Kommune

Projektet er en del af det nordjyske erhvervsfyrtårn, CO2Vision, som administreres af et konsortium bestående af  Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Business Region North Denmark, Green Hub Denmark, EVIDA og Norddanmarks EU-kontor.

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.
Du kan læse meget mere om CO2Vision lige her: www.co2vision.dk

Financed by

Facts

Projektperiode:
1. Juni 2022 – 31. August 2023

940.025 kr. i budget

880.013 kr. i støtt

Contact person

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen
Project Manager
Tlf: +45 6015 6446
E-mail