Hyfueling HD

Udfordring
For at “kickstarte” den grønne brintoptagelse til tung nul-emissions-vejtransport i Danmark skal udvikling og demonstration af brinttankstationer med høj kapacitet testes og valideres yderligere i et reelt driftsmiljø med de første prototyper af tunge køretøjer, der spiller en central rolle.

Projektets løsning
Ved at udnytte 20 MW elektrolysatoren og den etablerede anlægsinfrastruktur i HySynergy-projektet i Midtjylland, som i øjeblikket er under opførelse og forventes at åbne Europas største anlæg af sin art inden udgangen af 2022, vil dette projekt udvikle og demonstrere en dobbelttryks-brinttankstation med høj kapacitet direkte på det tildelte teststed, der er forbundet med brintproduktionen og multitonbufferen.

Effekt af projekt

  • Etableret test sted, der er direkte forbundet med stort PtX-anlæg.
  • Planlægning af en brintdistributionsledning fra PtX-anlæg til tankstationsområde, herunder samspil med interessenter.
  • Muliggøre det centralt placerede, nationale demonstrations- og valideringssted for nye tunge typer brintkøretøjer i faktisk brug, samtidig med udviklingen af brændstofteknologi og bruges til f.eks. PtX-brændstofdistribution, infrastrukturservice og bredere operatørforsøg. Få vigtige driftserfaringer fra teknologidemonstration af både brændstof og køretøjer.
  • Facilitere første validering og optimering af tung brændstofpåfyldning med dansk udviklet teknologi, i overensstemmelse med den løbende specifikation af den nye HD brændstofprotokol SAE J2601-3.

Partnere

  • Everfuel
  • Force Technology
  • Nel Hydrogen

Dette innovationsprojekt hører under Innomissions. Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

Et af dem er partnerskabet MissionGreenFuels, som skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

 

Financed by

Facts

Projektperiode
Januar 2023 – Januar 2025

Budget
11.000.000

Contact person

Demet Kizil

Demet Kizil
Project Manager
Tlf: +45 2253 9474
E-mail