Medlem

ARC (Amager Ressource Center)
ARC (Amager Ressource Center)

www.a-r-c.dk/om-arc/arc-alt-med-affald/
+45 3268 9300

Hos ARC tager vi os af alt med affald.
Vi henter og tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet.
Vi arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtigt samfund.
Vi skaber i fællesskab viden og erfaring om affald og deler vores indsigter med vores ejere, det nære miljø samt nationale og internationale aktører.
Læs mere her: https://a-r-c.dk/om-arc/arc-alt-med-affald/