Medlem

Food and Bio Cluster Denmark
Food and Bio Cluster Denmark

foodbiocluster.dk/
+45 8999 2500

Food & Bio Cluster Denmark er Danmarks nye landsdækkende klynge inden for fødevarer og bioressourcer.

Klyngen er skabt for at styrke den vidensbaserede innovation og vidensamarbejdet på tværs af hele værdikæden – herhjemme og internationalt.

Vi er den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation og finansiering. Vi har indgående erfaring og kan trække på nationale og internationale ressourcer for at realisere nye, innovative idéer.