Medlem

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

www.geus.dk/
+45 38142000

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.

Vi er det største samlede forskningsmiljø på det geologiske område i Danmark og beskæftiger omkring 350 medarbejdere. Derudover er vi partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys.

GEUS består af fem programområder: Energiressourcer, vandressourcer, natur og klima, mineralske råstoffer og data. Under de fem programområder findes ti forskningsafdelinger, der dækker hele det geologiske område.