Medlem

Grøn Energi
Grøn Energi

www.danskfjernvarme.dk/groen-energi
+45 29252948

Grøn Energi er en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer. Vi laver analyser og starter innovationsprojekter, der kan belyse og dokumentere fjernvarmens nøglerolle for et bæredygtigt og integreret energisystem. Arbejdet skal synliggøre den danske fjernvarmebranche i den danske politiske debat og bidrage til større eksport af grønne fjernvarmeløsninger til udenlandske markeder.

Konkret arbejder vi med

Dagsordensættende analyser og energipolitiske udspil
Dokumentationsarbejde på teknologiinnovationsprojekter
Udvikling af innovative forretningsmodeller til udenlandske markeder
Opstart af demonstrationsbyer og demonstrationsprojekter, der kan fremme fjernvarmeeksporten
Opbygning af vidensbank om fjernvarme
Formidling af viden om fjernvarme og dens fordele