Medlem

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet

ruc.dk/
+45 46742000

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.

Universitetet dyrker den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. 

Universitetet dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt.

Og Roskilde Universitet dyrker åbenheden, fordi at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Fakta

7.800 studerende

950 ansatte (årsværk)

779 mio. kr. i årlig omsætning