Medlem

Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune

sonderborgkommune.dk/
+45 88726400

Sønderborg er med ca. 28.000 indbyggere et knudepunkt for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer med mange lokale ildsjæle. Der er 74.800 i Sønderborg Kommune og 700.000 i regionen Sønderjylland-Schleswig.

Sønderborg og områdets globale virksomheder spiller en væsentlig rolle i den grønne vækst og omstilling både nationalt og internationalt. Ca. 100 af Sønderborg-områdets virksomheder er specialiserede inden for energiteknologi, og ca. 60 % af industrien beskæftiger sig med grønne løsninger. Det svarer til, at op mod 6.000 arbejdspladser i Sønderborg findes inden for energieffektivisering og grøn vækst.

Der er ca. 3.000 aktive virksomheder i Sønderborg. De omsætter til sammen årligt for ca. 39 mia. kr. og eksporterer varer og ydelser til udlandet for ca. 23 mia. kr. Erhvervslivet er alsidigt – fra store industrimastodonter til små og højtspecialiserede videnvirksomheder.

Sønderborgs grønne fokus og kompetencer er blandt årsagerne til, at Danmarks miljøteknologiklynge CLEAN har hovedsæde i Sønderborg. I CLEAN arbejder virksomheder, forsyninger, videninstitutioner og det offentlige sammen om markedsdreven grøn innovation i Danmark og internationalt. I Sønderborg ligger ligeledes et af Energy Cluster Denmarks fem klyngehovedkontorer uden for København og den nationale robotics- og droneklynge Odense Robotics har ligeledes etableret et klyngekontor i Sønderborg.

At reducere CO2-udslippet er en enorm udfordring –  i Sønderborg er vi helt bevidste om ansvaret for vores fælles klima og fremtid. Derfor venter vi ikke – vi handler. I 2029 skal Sønderborg-området være CO2-neutralt. Det er vores ambitiøse mål, og vi har sat handling bag ordene. Allerede i 2017 havde vi reduceret CO2-udledningen med 35 % i forhold til 2007, og i 2025 venter næste milepæl på 75 %. Vores vej mod nullet fortsætter, og vi når i mål ca. 20 år før planen for resten af Danmark.

I Sønderborg løfter vi klimaudfordringen i flok. Det gør en forskel og skaber konkrete resultater. Det er derfor, at…

  • Sønderborg er en af de første kommuner i Danmark, der har fået en klimaplan godkendt, der lever op til Paris-aftalens målsætninger
  • 160 af områdets butikker er ZERObutikker, der både arbejder sammen om at nedbringe energiforbrug og gøre grøn tænkning til god forretning.
  • Sønderborg-områdets virksomheder i perioden 2007-2019 har reduceret deres energiforbrug med 28,8 % mod 2,2 % nationalt.
  • mængden af affald i kommunen er faldet med 28 % fra 2013 til 2019, imens genbrugsgraden er støt stigende.
  • Sønderborg er et grønt demonstratorium og knudepunkt for erhvervsturisme, læring og forskning med fokus på fremtidens energieffektive løsninger og grøn omstilling i praksis. Her samles og vises de gode løsninger til den grønne omstilling, som virksomheder i Sønderborg-området udvikler. Den primære målgruppe er andre byer, der ønsker svar på, hvordan man opnår CO2-neutralitet. Hertil potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere.

Sønderborgs særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har givet en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i Sønderborg. Kun ti danske byer er universitetsbyer – Sønderborg er en af dem. Samspillet mellem det stærke ingeniørerhvervsliv og universitet er forbilledligt og sikrer et uvurderligt praktisk afsæt for uddannelse og anvendt forskning. Universitetets campus er landets mest internationale med studerende fra over 50 lande.

Sønderborg er en transporthub med veludbygget infrastruktur i et fintmasket net af bl.a. motorvej, lufthavn, færgeforbindelse og jernbanenet, der sikrer korte afstande og transporttider samt adgangen til en globaliseret verden.