Medlem

Vent2U IVS
Vent2U IVS

http://www.vent2u.dk/
+45 2372 0232

Udvikler Ventilationsløsninger der fokuserer på at lede udeluften hen til den enkelte person, uden at den er opblandet med den forurening der afgives fra omgivelserne. Det nedsætter smitterisiko og allergiske reaktioner samtidig med at luftkvaliteten understøtter helbred.
Har udviklet Vent2Learn, der igennem loftmonteret indblæsningsarmatur leder udeluften ned i næsehøjde inden den frigives til rummet. På den måde kan man halvere den ventileret luftmængde og på trods af dette hæve luftkvaliteten i respirationszonen.