Projektudvikler for Energiø-initiativer

10. august 2021

Bornholms Energi og Forsyning søger en udadvendt og strategisk tænkende projektudvikler, som brænder for den grønne omstilling, til nye initiativer på Energiø-området.

Om jobbet

I sommeren 2020 vedtog Folketinget, at Bornholm skal være en Energiø i 2030 med en 2GW havvindmøllepark vest og sydvest for øen. Anlægget estimeres til en pris på 40 mia. kr. og årlige drift- og vedligeholdelsesomkostninger på ca. 640 mio. kr. Det kommer til at have stor betydning for Bornholm og for BEOF med en bred vifte af afledte effekter.

BEOF ønsker at styrke sin position i forhold til de potentialer, Energiøen bringer med sig, og klargøre den eksisterende forretning til forandringerne. Vi ønsker at etablere nye samarbejder og partnerskaber, samt bringe eksisterende på banen, for at igangsætte initiativer til en omstilling af BEOF og vores forretning, så vi kan drage fuld nytte af Energiøen.

Til dette søger vi en dygtig og engageret projektudvikler, der har dybe projektlederkompetencer, indsigt i energisektoren og gode organisatoriske kompetencer. En del af arbejdet bliver at analysere og udvikle planer for virksomheden på Energiø-området samt organisere og drive partnerskaber til at understøtte dem. Et vigtigt område for Bornholm og BEOF bliver produktion af syntetisk brændstof gennem P2X-processer og koblingen med vores eksisterende forsyningsområder, særligt fjernvarme og elproduktion samt de øvrige sektorer på området.

Dine arbejdsopgaver

• Projektledelse af partnerskaber og initiativer • Strategiudvikling for nye forretningsområder • Tæt dialog med samarbejdspartnere, herunder universiteter, virksomheder, kommune og myndigheder
• Samarbejde med og understøttelse af BEOF’s virksomheder
• Projektansøgninger og projektkoordinering • Analyser og diskussioner af grøn omstilling af energisystemer

Du kommer ikke til at starte fra bunden i dit arbejde, men vil kunne støtte dig til solide kompetencer internt i virksomheden og eksternt gennem vores samarbejdspartnere; i særdeleshed DTU Center for Electric Power and Energy gennem partnerskabet PowerLabDK. Derudover kommer du til at have et tæt samarbejde med private og offentlige aktører på Bornholm.

Personen

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, fx en samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig eller ingeniørmæssig baggrund, og at du har tilegnet dig en teknisk indsigt i energisektoren og ny energiteknologi og derigennem kan indgå i dialog med samarbejdspartnere. For os er samarbejde og dialog nøglen til succes og er derfor væsentlig for din profil.

Dine personlige kvalifikationer:
  • Positiv, udadvendt og dialogorienteret
  • Personligt drive og evnen til at drive projekter i mål
  • Organisatorisk tænkende med forståelse for politiske processer
  • Evne til at samarbejde, bringe konsensus og skabe fællesskab
  • Forretningsorienteret
  • Analytiske evner
  • Kan formidle viden på skrift og i tale – på dansk såvel som engelsk
Du tilbydes

Vi tilbyder et spændende job i en ambitiøs virksomhed, som er i konstant udvikling, og som er en vigtig aktør i Bornholms Regionskommunes og BEOF’s bestræbelser på, at Bornholm i 2035 skal være et nuludledningssamfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.
Gennem vores samarbejde med danske og internationale virksomheder og universiteter får du adgang til et stort videnspotentiale, mulighed for rejseaktiviteter og stejle læringskurver.

Med stillingen vil du få dygtige, engagerede kollegaer, løn efter kvalifikationer, pensionsordning og diverse personalegoder. Du vil få base i Rønne i BEOF’s afdeling for Strategi og Forretningsudvikling.

Sådan søger du

Stillingen er tidsbegrænset på to år med mulighed for forlængelse og forventet start 1. oktober 2021 eller efter aftale. Ansøgningen skal sendes til job@beof.dk med emnefelt ’Ansøgning: Projektudvikler for Energiø-initiativer’ og bestå af et PDF-dokument med maksimalt 1 sides motiveret ansøgning og maksimalt 2 siders CV. Ansøgningsfristen er 15. august 2021. Interview forventes at ligge umiddelbart efter.

Yderlige oplysninger om stillingen kan du få hos Afdelingschef for Strategi og Forretningsudvikling, Jeppe Eimose Waagstein på telefon 51 60 58 17 eller via e-mail jw@beof.dk