3D Printing For Wind

Omkostningsreduktioner driver udviklingen i vindmølleindustrien. 3D print kan realisere store besparelsespotentialer i de danske underleverandørvirksomheder, men virksomhedernes er udfordret på at implementere 3D print teknologierne i deres produktion. Projektet hjælper små og mellemstore virksomheder med at indarbejde 3D-print som en ny teknologi i virksomhedernes forretningsmodeller og produktporteføljer rettet mod vindindustrien.

Udfordring

Omkostningsreduktioner driver udviklingen i vindmølleindustrien. 3D print kan realisere store besparelsespotentialer i de danske underleverandørvirksomheder, men virksomhedernes er udfordret på at implementere 3D print teknologierne i deres produktion.

Idé til løsning

Projektet hjælper små og mellemstore virksomheder med at indarbejde 3D-print som en ny teknologi i virksomhedernes forretningsmodeller og produktporteføljer rettet mod vindindustrien.

Projektleverancer

Generiske business-cases for implementering af 3D print i produktionen i danske SMV underleverandører til vindmølleindustrien

Problemejere

  • Wind OEMs

Problemløsere

 

 

 

Projekt tidslinje

Status på projektet
Projektet er afsluttet.

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: August 2018
Slut: September 2020
Bevilling: DKK 1.011.300

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail