Compact Thermal Energy Storage

Udfordring

Efterspørgsel efter VE-baseret, energieffektive kølesystemer stiger fra eksportmarkeder.

Idé til løsning

PURIX er en dansk producent af  køle- og klimaanlæg baseret på naturlige kølemidler og anvendelsen af termisk vedvarende energi i stedet for elektricitet. Innovationsprojektet skal udvikle et markedsmodent kompakt og attraktivt energilager baseret på et PURIX Plug&Play Solar Cooling og Instant Fjernkøleanlæg. Altså en ny absorptionsvarmepumpe, som er baseret på solenergi; en lagring af energi i skiftematerialer (PCM) for at give køling i tider uden sol.

Projektleveringer

  • Lagertank med bulk PCM (faseskift materiale)
  • Nyt produktløsning som ikke findes på det globale marked for energilagring til køling
  • Øget konkurrencedygtighed af Solar Cooling og Instant Fjernkøling pr. kW

Problemejere

  • Fortroligt

Problemløsere

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Marts 2021
Slut: December 2021
Funding: 1.761.165 kr

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail