Conductor Sensor Technology

Udfordring

Validering af ny sensor teknologi, hvis formål det er et detektere fejl i lynafledere i vindmøllevinger, uden det er nødvendigt at inspicere møllevinger i felten. Princippet er kontinuert at måle ladningen der løber gennem de 3 individueller lynafledere under drift, og sammenligne outputtet. Hvis en af lynaflederne relativt til de to andre ændrer karakteristik, er det indikation på en fejl i den pågældende vinges lynafleder. Der findes for tiden ikke et produkt på markedet, som på den ene side kan måle lav strømafgivelse ved normal drift, og samtidigt skal kunne overleve meget høj strømafgivelse ved et lynnedslag. Hvis idéen er succesfuld, så vil det fremadrettet være muligt at udbedre en defekt lynafleder når defekten observeres af sensoren, og dermed undgår at udbedre skaden på vindmøllen efter et lynnedslag.

Idé til løsning

DTU råder over en Vestas V52 vindmølle, hvor Jomitek’s kan teste deres sensor i det miljø, hvor den efterfølgende skal anvendes. Da møllen i forvejen anvendes til forskningsprojekter, er der allerede etableret et målesystem der kan beskrive meteorologiske parametre som; vindhastighed, temperatur, nedbør, fugtighed etc. Ligeledes er møllen udstyret med sensorer der beskriver møllen drift. Jomitels sensor vil blive installeret i møllen, og der vil foretages målinger af strømme i en lynafleder under normal drift af møllen.

Målingerne kan holdes op mod meteorologiske data fra møllens målesystem, eller de kan stå alene for evaluering af princippet i Jomiteks lyn-leder-sensor.

Projektet vil bestå af 4 faser:

1) Sensor udvikling: En prototype lynsensor færdiggøres til montage i vindmølle.
2) Sensor installation: Sensoren monteres i DTU’s Vestas V52 mølle på test site Risø.
3) Test periode/sensor validering: Der opsamles måledata til løbende analyse.
4) Konklusion af testforløb: Sensorens funktion vurderes på baggrund af testforløbet.

Problemløsere 

  • Jomitek Aps
  • Stiesdal A/S
  • Ørsted
  • DTU Wind Energy

Fakta

Start: April 2020
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 100.000

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail