Datavalidering af bygningers energiforbrug

Udfordring

Drift af bygninger bidrager til en væsentlig del af det danske energiforbrug og CO2 udledning, i form af opvarmning, belysning, ventilation og kølning. Grundet effekten af energi-krisen og de kraftigt stigende energipriser, har endnu flere fået øjnene op for at energibesparelser på bygningsdrift er sund fornuft. Derfor har virksomheder som Vitani og evenIoT stor succes på disse områder. Blandt andet ved at sikre validiteten – altså korrektheden – af IoT-data og eksisterende data for virksomheder. Men som kundebasen og systemerne vokser, bliver det også mere ressourcekrævende at rette fejl i data.

Løsning

Projektet vil udarbejde en struktureret og systematisk tilgang til datavalidering som stadig bliver mere essentielt, med den stigende brug der er af IoT systemer. Manglende validering har stor betydning for den funktion data skal understøtte. Altså dokumentationen af kundernes energiregnskaber. Samtidigt er korrekte data grundstenen i at kunne arbejde med den grønne omstilling, da der ellers kan træffes beslutninger, eller manglen på samme, om investeringer i forhold til energirenoveringer.

Fejl og forkert struktureret data giver enten forkerte resultater eller går helt tabt fordi det ikke stemmer overens med databasen eller den virkelighed den repræsenterer. Det er et problem for store IoT systemer fordi det er svært at spotte fejl i store datamængder, særligt hvis det ikke er kendte fejl.

Formålet med projektet er at udvikle en robust datavalideringsproces, der kan bruges til at sikre validiteten af bygningers energidata og samtidigt er let at gå til- både for leverandører af løsninger som Vitani og evenIoT og deres kunder. Dvs. en struktureret datahåndtering og -filtrering (blotlægning af outliers eller fejldata) og derved validere data, så der ikke er tvivl om, at data repræsenterer den sande tilstand.

Effekt

Løsningen vil særligt støtte Vitani og evenIoT i deres forretninger, da mere strømlinede processer hos deres kunder også vil hjælpe dem selv. Det er afgørende for kvaliteten af ydelsen at data har en høj kvalitet. Når projektet har udviklet en robust løsning, vil andre virksomheder, der benytter sig af IoT systemer, eller andre store datamængder, kunne drage nytte af det udviklede. Dertil kommer at FORCE Technology yderligere vil udbygge løsningen til mere automatiserede processer, der kan støtte virksomheder i deres jagt på valide data.

Når videnbro-projektet er overstået, er det altså nærliggende at tilbyde andre virksomheder, at blive oplært i processen. Enten ved at tilbyde konsulenthjælp, eller oplæring i koncepterne og værktøjerne. Dertil kommer at FORCE Technology, vil etablere en vidensdelingsgruppe hvor ’best practice’ i branchen, kan deles med relevante aktører både i forhold til processer og værktøjer.

Partnere

FORCE Technology
Alexandra instituttet
EG A/S
Trifork

Fakta

Start: Juni 2022

Slut: August 2024

Bevilling: Kr. 400.000

Totalbudget: 1.450.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail