DecarbonICE

Udfordring

Danmark har sat ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen, som kun kan nås ved at implementere Carbon Capture and Storage (CCS) i stor målestok. Ørsted har allerede fået tilskud til et projekt med fangst og lagring af 400.000 tons om året fra Avedøre- og Asnæsværkerne. Regeringen har netop annonceret de to næste store CCS udbud.

Det er ikke realistisk at forbinde små- og mellemstore udledere spredt over hele Danmark med rørledninger. Det kan forventes, at staten igennem Evida vil bygge nogle få hovedrørledninger til lagringssteder på land eller til havne for udskibning til lagring offshore.

De små- og mellemstore udledere må derfor transportere CO2 direkte til lagringssteder på land eller til hubs på hovedrørledninger hvor disse kan modtage CO2, til havne hvor CO2’en kan udskibes til lagring offshore, eller til anlæg som benytter CO2 f.eks. til PtX.

Konkurrerende løsninger vil udføre denne transport med CO2 i flydende form under højt tryk og kryogensk temperatur i special tankbiler og gastankskibe. Sådanne tankbiler og skibe findes imidlertid kun i et meget lille antal, er ekstremt dyre og det er ikke realistisk at bygge nye i takt med behovet. Endvidere er der en række sikkerhedsproblemstillinger med transport af CO2 i flydende form og som gas. Dette mix gør udrulningen af CCS i stor skala urealistisk på kort og mellemlang sigt og dermed vanskeligt at opnå de grønne målsætninger.

Løsning

De hidtidige CCS-initiativer har være målrettet store udledere, men ikke den store masse af små og mellemstore udledere. I stedet for transport af CO2 i flydende form i rør eller specialbyggede skibe/lastbiler, har vi udviklet en værdikæde med en anden transportløsning i isolerede standard-containere i fast form som tøris på en almindelig lastbil/skib. Denne løsning vil gøre vores Carbon Capture and Storage as a service (CCaS-løsning) meget konkurrencedygtig (pris, skalerbarhed) og vi fjerner enhver sikkerhedsrisiko. Med vort tilbud om CO2- bliver transport helt sikker, langt billigere, og infrastrukturen eksisterer allerede. Desuden undgår man at skulle bygge dyre mellemlagringsanlæg. Vi har foreløbig beskyttet tøriskoncept med trademark’et decarbonICE TM og vil have mulighed for at udtage patenter til at beskytte enkelte dele.

I vores servicekoncept vil vi desuden udbyde modulærer flytbare seriefremstillede standardløsninger som egner sig til leasing i modsætning til store specialløsninger bygget på stedet. De modulære produkter/services forventes at opnå godkendelse til CCS generelt så sagsbehanding minimeres, og løsningen bliver kan bestilles og bringes i anvendelse ‘Plug and Play’ for vores fremtidige kunder.

DecarbonICE har været under udvikling de sidste to år, som en teknologisk transportløsning, der vil gøre det markant billigere, mere skalerbart og mere sikkert end transport af CO2 i flydende form. I takt med at forretningsmulighederne er blevet valideret, og ingen andre aktører for alvor ville indtage positionen som broker, har vi besluttet at etablere DecarbonICE. Kunderne vil typisk være udlederne. For hver udleder udvikler vi en værdikæde baseret på en fangstleverandør, en transportleverandør og en lagringsleverandør. Baseret på hver leverandørs tilbud sammensætter vi en pakke, som også kan inkludere finansiering, som overfor udleder angiver hvil-ken pris per tons udledt, denne skal betale. Vi vil tage et premium af dette beløb i honorar. Vi arbejder med forskellige servitization-modeller for at vores risiko minimeres.

Effekt

Der er fortsat meget udvikling og validering at foretage, herunder af forskellige services, som kan eksistere under CCaS-konceptet (se aktivitetsplan). En af de primære udviklingsarbejder er udvikling af modtagefacilitet for tøris og opskalering/tilpasning af tørismaskine produktion til use-casen med CO2 i tøris.

Dette ’proof of concept-projekt vil validere en række af de væsentligste områder for virksomheden med særligt fokus på udvikling og test af transport og modtage-facilitet for CO2 i tøris. I denne del vil vi trække på ekspertise fra Maskinmesterskolen i København, som har faciliteter/værksteder og hands-on know-how til at udføre test og indsamle data.

Formålet med projektet er konkret at modne og flytte teknologien op af TRL-stigen for forskellige dele af DecarbonICE løsning, herunder:

  1. Teknologiudvikling og demonstration af CO2 i tøris fra fangst til modtagerfacilitet fra TRL2 til TRL4
  2. Markedsvalidering af DecarbonICE forretningsmodel – Carbon capture and storage as a service (CCSaS)
  3. Teknologiudvikling og demonstration af transportkæden fra TRL2 til TRL 5

Projektet skal modnes frem mod en EUDP-ansøgning, hardfunding og kommercielle aftaler i 2024/2025.

Partnere

DecarbonICE ApS

Maskinmesterskolen i København (MSK)

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. december 2023

Slut: 1. december 2024

Samlet budget: 1.500.000 kr.

 

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail