DYNFLEX

Udfordring
DynFlex baner vejen for en stærkere integration af PtX-anlæg med de overordnede energisystemer ved at se på modellering, kontrolsystemer og anlæggenes overordnede dynamik.

Den holistiske tilgang omfatter elnettet, sol- og vindkraftproduktion, strømomformere (AC til DC), elektrolysatorer, luftseparering, ammoniak- og methanolproduktion og deres grænseflader til el-, varme- og gasnettene. Vi udvikler disse prognose- og optimeringsbaserede kontrolsystemer og bruger testfaciliteter for disse komponenter og systemer for at gøre det muligt for integrerede PtX-faciliteter at fungere sikkert, fleksibelt og effektivt.

Projektets løsning
Digitalisering til fleksibel, dynamisk og effektiv drift af forsyningsnetintegrerede PtX-anlæg kræver:

 • Simulering, prognose, overvågning, kontrol og optimeringsmetoder
 • Fejldetektion, tilstandsovervågning og forudsigelige vedligeholdelsesmetoder for komponenter
 • Real-time hardware-in-the loop emulering og testfaciliteter for komponenter og systemer

Effekt af projekt
DynFlex skal resultere integrerede PtX-faciliteter, som vil fungere sikkert, fleksibelt og effektivt. Dette øger pålideligheden af elsystemet så PtX-anlæg har brugerflader til sektorkobling i for eksempel fjernvarme- og transportsektoren.

DynFlex udvikler nye metoder til at teste og betjene individuelle PtX-komponenter og det samlede system. Dette skal forbedre business casen for PtX-anlæg.

Partnere

 • 2-control
 • AAU
 • Aabenraa Havn
 • Alexandra Instituttet
 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • DTU
 • DTU
 • DynElectro
 • EMD International
 • EWII
 • Energicenter Nord
 • Energinet
 • Enfor
 • European Energy
 • Green Hydrogen Systems
 • Hydrogen Valley
 • SDU
 • Skovgaard Invest
 • Topsøe

Dette innovationsprojekt hører under Innomissions. Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

Et af dem er partnerskabet MissionGreenFuels, som skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
August 2022 – August 2025

Budget
33.300.000 DKK

Kontaktperson

Demet Kizil

Demet Kizil
Project Manager
Tlf: +45 2253 9474
E-mail