ePowerDrive

Udfordring

Udvikling af et universelt værktøjsprogram og indbygning af intelligent og semi-autonom funktionalitet maksimerer kundernes muligheder for anvendelse af trolley-grundkøretøjerne, hvilket medfører en kraftigt øget værdiskabelse. For at øge robustheden af trolley-grundkøretøjer samt for at adressere horisontale markedspotentialer er der behov for udvikling af tekniske løsninger med støv-, damp- og gastæthed, som bl.a. modstår damprensning og sterilbehandling.

Idé til løsning

Hensigten med projektet er at udvikle og afprøve standardiseret elektrisk drivlinjekoncept. Formålet er hermed at udvikle og afprøve et standardiseret elektrisk drivlinjekoncept samt et universelt og intelligent værktøjsprogram, som understøtter markedspenetrering og -ekspansion for innovative trolley-løsninger til aflastning og forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i forhold til transport, løft og håndtering af tunge emner.

Projektleveringer

Projektleveringerne er at udvikle og afprøve et standardiseret elektrisk drivlinjekoncept samt et universelt og intelligent værktøjsprogram, som understøtter markedspenetrering og -ekspansion for innovative trolley-løsninger fra Nomotec ApS til aflastning og forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i forhold til transport, løft og håndtering af tunge emner. Innovationsindsatsen i ePowerDrive-projektet er koncentreret om et elektrisk universelt drivlinjekoncept samt et intelligent værktøjsprogram.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2019
Slut: Juni 2022
Bevilling: 2.917.280

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail