EuroGrid

Formålet med projektet er at udvikle en ny platform for opsamling af minut-data, der beskriver markedssituationen og udbud/efterspørgsel i elnettet og lave en præcis prognose for elprisen. Baseret på denne platform, udvikles kommercielle produkter der kan bidrage til balance-of-plant, sektorkobling og mere effektiv integration af vedvarende energi i elnettet. Projektets hovedleverance er en forbedret software til mere præcise prognoser.

Udfordring

Mængden af vedvarende energi i europæiske landes energisystemer øges år for år. Med fluktuerende energikilder som fx vind som en af flere bærende energikilder er det en konkret udfordring at balancere energisystemer på tværs af lande, da energiproduktionen ikke er konstant.

Det gælder både usikre data om udbuddet af energi og transmission samt priserne, der kan handles til. Udfordringen er derfor at sikre en stabil forsyning – og en stabil pris på energi – når de grønne energiformer i stigende grad indgår i det tvær-europæiske energisystem.

Idé til løsning

EuroGrid-projektet skal først og fremmest udvikle en digital platform, der kan levere bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, elforsyning, og elpriser på tværs af europæiske lande. Platformen skal beskrive den aktuelle markedssituation og energiforsyning på minuttet, så de enkelte landes energisystemer strømlines. Første fase handler om Norden og målet er senere at udbygge platformen til Central-, Øst- og Sydeuropa.

Alt i alt vil Eurogrid optimere forsyningssikkerheden gennem bedre digitale prognoser for energiforsyning.

Projektleverancer

Udvikling af nye datastrømme for tilpasning af eksisterende modeller til vejr forecasts for hele Europa. 

Problemejer

Problemløsere

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2019
Slut: Marts 2021
Bevilling: 2.683.901

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail