EWIC

Udfordring

Behovet for vedvarende energi i energisystemet stiger støt. Det samme gælder længden på vingerne til vindmøller på havet og på land, der er med til at producere den grønne strøm. Når vingerne bliver længere, stiger belastningen fra vind og tyngdekraft også. Derfor øges risikoen for strukturelle skader i og udenpå møllens vinger – skader der kan kan påvirke sikkerheden omkring møllen samt dens drift og energiproduktion.

Løsning

For at mindske skader på vindmøllevinger har projektpartnerne i EWIC udviklet en ny inspektionsmetode baseret på avanceret kamerateknologi – også kendt som endoskopi. Teknologien minder om den type kikkertundersøgelser, som man anvender i sundhedssektoren, hvor et kamera på en tynd slange er med til at kortlægge sygdom og behovet for behandling.

Da skader i vindmøllevinger typisk opstår inde i materialet, hvorfra det arbejder sig ud, er det især her, at kamerateknologien fra EWIC-projektet kan gøre en forskel, fx når limsamlinger inde i vingen skal undersøges for mulige skader.

Udover kamerateknologien, som nu kan anvendes af vindmølleejere ved inspektioner, har partnerne i projektet udviklet en manual for anvendelse af teknologien, der giver teknikere i vindindustrien et fælles sprog for inspektioner af mulige strukturskader i vindmøllevinger. Behovet er opstået, da inspektionerne indtil nu er sket med afsæt i en række forskellige fagligheder og teknikker; blandt andet ultralyd, termografi og radiografi.

EWIC-projektet vil samlet set øge det aktuelle kendskab til standen på vindmøllevinger og behovet for servicering. På den måde kan der tages tidligere og bedre beslutninger af serviceteknikeren, så møllevingens levetid forlænges.

Omkostningsreduktion
  • Forventet 10-15 mio. euro i besparelse for vindindustrien
  • Øget jobskabelse i vindindustrien
  • Markant reduktion af tidsforbrug ved udskiftning af vindmøllevinger
Problemejere
  • E-ON Wind
  • HOFOR
Problemløsere
  • Bladena
  • KIRT X THOMSEN
  • Fine-Tune
  • Force Technology

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: December 2017
Slut: Marts 2019
Bevilling: DKK 2.059.000

Kontaktperson

Henrik Böhmer

Henrik Böhmer
Project Manager
Tlf: +45 2230 2244
E-mail