eWorkVehicle Batterilader

Dedikeret batterilader til arbejdskøretøjer. Formålet er at udvikle og afprøve et platformskoncept for robuste og højeffektive batteriladere til elektriske arbejdskøretøjer. Platformen, der udvikles på basis af interaktion med anvendelsesorienteret forskning hos SDU, anvendes af Converdan som grundlag for udvikling og fremstilling af mindre serier af kundespecifikke batteriladere på et prismæssigt konkurrencedygtigt grundlag. Platformskonceptet giver mulighed for ladning af mobile batterielektriske arbejdsmaskiner og tunge elektriske køretøjer med høj virkningsgrad ved forholdsvis høje effektniveauer.

Udfordring

Formålet med eWorkVehicle Batterilader projektet er at udvikle og afprøve et platformskoncept for robuste og højeffektive batteriladere til elektriske arbejdskøretøjer. Der skal udvikles mindre serier af kundespecifikke batteriladere på et prismæssigt konkurrencedygtigt grundlag. Platformskonceptet giver mulighed for ladning af mobile batterielektriske arbejdsmaskiner og tunge elektriske køretøjer med høj virkningsgrad ved forholdsvis høje effektniveauer. Sigtet er, at Converdan A/S skaber grundlag for at udbygge sin nuværende internationale forretning med leverance af batteriladere til arbejdskøretøjer

Idé til løsning

eWorkVehicle Batterilader projektet sigter på, med afsæt i state-of-the-art effektelektronisk teknologi indenfor batteriladning samt spændingskontrol og –konvertering i elektriske drivlinjer og batterisystemer at udvikle og afprøve tidlig prototype af batterilader med ultra-høj virkningsgrad. Derudover at overvågning og styre  batteriladningen, samt at udvikle og afprøve en ”Smart Grid” løsning til overvågning og styring af op- og afladning af mobile batterisystemer, der baserer sig på standardprotokoller, som operatørerne af det elektriske net kender i forvejen.

Projektleveringer

Udvikling af platformsteknologisk koncept for højeffektiv batterilader med varierende effektafgivelse, der danner grundlag for efterfølgende fremstilling af mindre serier af kundespecifikke batteriladere på et prismæssigt konkurrencedygtigt grundlag. Fremstilling af tidlige prototyper af batterilader og afprøvning heraf til brug for elektriske renovationskøretøjer og andre arbejdskøretøjer. Udvikling og afprøvning af ”Smart Grid” enhed til overvågning og styring af op- og afladning af mobile batterisystemer.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

Status på projektet
Projektet er afsluttet.

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

 

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2017
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 4.996.535

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail