FIRE

Udfordring

Fluktuerende energiproduktion fra vind og sol er en af de store udfordringer på vej mod et energisystem baseret på vedvarende energi. I takt med at der i fremtiden skal integreres mere vedvarende energi, vil effekten af den fluktuerende produktion stige betydeligt. Det udfordrer både forsyningssikkerheden og stabiliteten i energiforsyningen.

Idé til løsning

FIRE-projektet vil afsøge mulighederne for at integrere endnu mere vedvarende energi i energisystemet uden at kompromittere forsyningssikkerheden. Partnerkredsen vil afdække fleksibilitetsmulighederne, bl.a. fleksibel energiproduktion, energilagring, sektorkobling, og fleksibelt forbrug. Projektet arbejder både med udviklingen af forretningskoncepter, implementering af tekniske løsninger, samt identifikation af barrierer og muligheder for kommercialisering af løsningerne på markedet.

Projektleverancer

En algoritme til øget integration af VE i balancemarkedet, gennem køb/salg af fleksibilitetsydelser fra VE

Problemejere

Problemløsere

Presseklip om FIRE 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2019
Slut: December 2023
Bevilling: 2.120.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail