Fleksibel varme som service

  • Udfordring

Projektet vil udvikle ’varme som service’, så det er lige så let at være CO2-venlig varmekunde på et sektorkoblet fjernvarmenet, som at købe et mobilabonnement. Et sektorkoblet energisystem kræver at forbruget balanceres og fjernvarmenettets kapacitet udnyttes optimalt, så det er gearet til den svingende produktion fra vedvarende kilder og andre sektorer. Det gøres ved at udvikle og optimere samspillet mellem anlæg, forretningsmodel for varmekunden, et digitaliseret net og smarte fjernvarmetariffer.

  • Løsning

Nye anlæg i bygninger kan i dag betyde en optimering af det lokale varmesystem i bygningen, men en suboptimering af fjernvarmenettet, hvilket koster på systemeffektiviteten og hæmmer mulighederne for sektorkobling. Projektpartnerne vil teste og demonstrere anlæg og komponenter, der optimerer systemet i stedet for bygningen og udvikle en forretningsmodel som gør det attraktivt for storforbrugere at investere i de testede anlæg.

For at kunne sikre en optimal udnyttelse af overskudsvarme kræves der en større digitalisering af varmedistributionen i fjernvarmesystemet, så der er overblik over tilstand samt kapacitet i realtid. Kamstrup og DIN Forsyning vil gennem projektet tilpasse den digitale ledningsmodel og dermed have mulighed for at sende “prissignaler” til bygningsautomatikken således at der skabes energieffektive optimeringer for hele systemet fremfor på alene på bygningsniveau.

En af udfordringerne i den grønne omstilling af energisystemet er at skabe de rigtige rammevilkår for udnyttelse af konverteringstabene i sektorkoblingerne. De eksisterende rammevilkår er udviklet til et fossilt energisystem. I et sektorkoblet energisystem skal forbruget styres efter udbuddet af grøn energi, hvilket skal være direkte afspejlet i priserne – og det skal fjernvarmetarifferne styrke og ikke hæmme. Projektet skal derfor ligeledes udvikle en alternativ model for fjernvarmetariffer og gennem demonstration i praksis dokumentere og vise effekten, så modellen hurtigt kan skaleres.

  • Effekt

N/A

  • Problemejer

DIN Forsyning

  • Problemløsere

Kamstrup, Nordiq Group A/S, Aalborg Universitet

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

Samlet budget

2.464.140 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail