Flexi Charge

Udfordring

Hvis hurtigladere til elbiler kobles direkte til el-nettet, kan det i perioder give en betydelig belastning af el-nettet. At forebygge overgangsvis overbelastning af elnettet fra hurtigladere kræver kostbare investeringer i forstærkere mv. I områder med behov for mange hurtigladere vil det derfor blive omkostningstungt at etablere tilstrækkeligt mange hurtigladere.

Løsning

Projektet skal udvikle og afprøve en ladeplatform til hurtigopladning af elbiler, der indeholder et energilager, som oplades gradvist. Lagerets energioptaget tilpasses timeudsving i elproduktionen fra vindmøller og solceller, hvilket vil medvirke til at stabilisere energinettet og nedbringe omkostningerne. Energilagre i forbindelse med hurtigladere kan også anvendes som backup, hvis el-nettet overbelastes.

Projektet omfatter en samlet løsning baseret på alle delkomponenter – herunder designforslag til brugerinterface. Alle delkomponenter vil blive funktionstestet og en prototype af den samlede platformsløsningen vil blive testet med henblik på senere skalering.

Effekt

Det nye platformskoncept vil muliggøre en billigere og hurtigere omstilling til elbiler og dermed medvirke til nedbringelse af CO2 udledninger.

Problemløsere

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2019
Slut: Marts 2022
Bevilling: DKK 4.999.820

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail