FuSE – Full Spectrum Solar Energy

Udfordring:

For at komme i mål med den grønne omstilling er en væsentlig udfordring at gøre energisystemet mere fleksibelt med mulighed for at lagre og producere energi, når det er nødvendigt. I de dele af fjernvarmenettet, hvor man ikke er tilsluttet overskudsvarme fra fx industrien, bruger man i dag biomasse som fx flis til at producere fjernvarmen. Det er ikke en bæredygtig løsning i længden, da biomasse på sigt vil blive en mangelvare, og det vil naturen lide under.

Løsning:

Full Spectrum Solar Energy (FuSE)-projektet vil bidrage til de danske CO2-reduktioner ved at producere energi i form af elektricitet og varme af et bredt spektrum af solens naturlige energi. Projektet kombinerer solfangere, stor-skala varmelagring ved høj temperatur og en organisk rankine-cyklus, der er i stand til at omdanne den lagrede varme til elektricitet og fjernvarme.

FuSE vil, når det introduceres på markedet, udgøre en væsentlig del af det “manglende led” i den grønne omstilling og tilbyde omkostningseffektiv lagring og produktion af elektricitet samt fjernvarme.

Takket være muligheden for at lagre energi i store mængder tillader systemet en jævn produktionsprofil. FuSE giver også mulighed for at udnytte lagringssystemet til frigivelse af energien i spidsbelastningstider mellem 19 og 23 om aftenen og 6 og 8 om morgenen. Systemet vil være i stand til at dække den daglige nivellering af solcelleanlæg (PV) og hjælpe med at stabilisere udsving i energiforsyningen fra vindkraft, der er forårsaget af perioder med lav vind.

Projektet bygger videre på tidligere positive erfaringer – det betyder i praksis, at de anvendte teknologier allerede er udviklet, testet og demonstreret individuelt eller delvist i kombination.

Projektet lever op til de avancerede krav til lagring af energi i netskala i både Danmark og Europa, baseret på energisystemanalyse. FuSE-systemet kan anvendes selvstændigt og uafhængigt af eksisterende energiproduktion, men kan også benyttes som kompensation for overproduktion af energi uden for spidsbelastningstider, f.eks. fra kommende energi-øer eller fra områder med stor kapacitet af intermitterende elektricitetskilder.

Yderligere kan elektricitet lagres i FuSE-systemets lagertanke – dermed kan systemet blive det første kommercielt tilgængelige, omkostningseffektive FuSE-anlæg med strømlagringsteknologi, der kan bygges over hele verden.

Effekt:

I dette projekt har anlægget potentiale til at erstatte op til 1/3 af den biomasse, man bruger hos SK Forsyning.

Problemejere:

Makeen Energy
SK Forsyning

Problemløsere:

ATE Denmark
Sensible Energy
Kildemosen Smedie & Maskinfabrik
DTU Byg

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2022
Slut: December 2024

Totalbudget: 13,97 mio. kr.
EUDP-støttemidler: 8,19 mio. kr.

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail