Greater Copenhagen Green Deal

Projektbeskrivelse

GCPH Green er et stort 2-årigt projekt med et overordnet mål om at øge innovationen inden for den grønne omstilling og bidrage til indfrielsen af EU’s ambitiøse Green Deal målsætninger om at øge den effektive ressourceudnyttelse ved at bevæge sig mod en ren cirkulær økonomi samt genskabe biodiversitet og blive CO2-neutral.

GCPH Green projektets aktiviteter består bl.a. i at skabe forummer og afholde workshops, som introducerer European Green Deal, og hvordan virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner kan gå sammen for at skabe et CO2-neutralt Europa inden 2050. De fire temaer for forummerne er CO2-neutralitet, energieffektivitet, cirkulær økonomi og klimasikkerhed. Disse workshops giver deltagerne mulighed for kollektivt at udvikle og foreslå innovative løsninger inden for hvert område. Det overordnede mål er at skabe nye værdifulde partnerskaber inden for forskellige sektorer for konkrete finansieringsmuligheder.

Effekt

Det forventes, at der etableres strategiske partnerskaber og innovationskonsortier gennem projektarbejdet, der kan bruges som udgangspunkt for nye projekter og løsninger inden for grøn omstilling.

Partnere

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021

Slut: September 2022

Finansiering: DKK 6.000.000

Kontaktperson

Helene Urth

Helene Urth
Project Director International
Tlf: +45 5389 3581
E-mail