H2GreenGas

Udfordring

Danmark var det første land til at installere vindmøller, og derfor er vi også det første land til at have ældre og måske udtjente vindmøller stående, som vi skal finde ud af genbruge eller nedtage. Flere landmænd producerer bæredygtig biogas baseret på landbrugsaffald. Biogas kan bruges til nogle ting, fx kobles til varmesystemet, men er ikke raffineret nok til at erstatte den gas vi på nuværende tidspunkt bruger i gassystemet.

Løsning

Projektet skal undersøge muligheden for at anvende ældre vindmøller til produktion af biometan. Biometan produceres på grundlag af biogas, men har højere værdi og flere anvendelsesmuligheder end biogas. Mange landmænd har i dag biogasanlæg eller leverer biomasse til biogasanlæg. Projektet skal udarbejde planer for, hvordan man kan anvende energi fra gamle vindmøllerne og biogas til decentral fremstilling af biometan.

Effekt

Projektet kan bidrage til en bedre udnyttelse af  bioaffald fra landbruget og nedbringe anvendelsen af naturgas i det danske fjernvarmenet.

Problemejere

Kurh

Problemløsere

Landia
Combigas
Green Hydrogen Systems
Evida
Hydrogen Valley
Teknologisk Institut
Aarhus Universitet

Fakta

Start: August 2021

Slut: April 2022

Bevilling: Kr. 375.000

Projektet er finansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail