Hybrid Elektrolyt Superkondensator

Ny og patenteret type superkondensatorelektrolyt, der vha. en unik interfacekontrol og nanoteknologi muliggør, at man samler fordelene ved en klassisk vandig- og en moderne organisk elektrolyt i et system. Det vil sige, at det med den nye teknologi er blevet muligt at fremstille en superkondensator med et langt større spændingsvindue, end hvad der normalt kan opnås i en vandig elektrolyt samtidig med, at man får den høje ledningsevne, lavere pris og langt mere miljøvenlige materiale – teknologi som kendetegner en vandig elektrolyt.

Udfordring

  1. Konsulenthonorar som InnoCell har søgt om (markedssøges)
  2. Haft udfordringer med adgang til SDU’s Roll2Roll produktionsmetode. Videreudvikles til en produktionstype med en næsten fordoblet energitæthed, ift. nuværende superkondensatorer, og det samtidig med en halveret produktionspris. InnoCell samarbejder med NanoSyd (MCI), da der kan ske opskalering via en Roll2Roll produktionsmetode.

Idé til løsning

  1. Opfølgning ang. tilbudsindhentning på konsulentdelen
  2. Bistå med adgang til Roll2Roll

Projektleveringer

  • Udvikling af en pålidelig Roll2Roll produktionsmetode (NanoSyd MCI og InnoCell)
  • Opskalering af materialeproduktion (InnoCell)
  • Levetidsbestemmelse og materialeoptimering (CIE MCI og InnoCell)
  • Udvikling af en pakningsteknik (ERD og InnoCell)
  • Udvikling og demonstration af superkondensatorbaseret converter system (ERD ApS og CIE)

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en videopræsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Juli 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 3.545.000

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail