In-situ udviklingsværktøj til PTX-komponenter

Udfordring

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det vigtigt at effektivisere PTX-komponenter og dermed drive prisen ned, hvilket kræver en bedre forståelse af dynamikken herunder brint og ilt flowforhold inden i PTX-komponenter. I øjeblikket er processerne ”black-box” og baseret på antagelser og trial-and-error forsøg. Til at optimere komponenterne vil processmodellering og digitale tvillinger være et særdeles stærke værktøjer, men der mangler metoder til at validere de digitale værktøjer ved rent faktisk at måle bevægelsen af brint i komponenten – og gerne in-situ i rigtige industrielle komponenter.

Løsning

Neutronradiografi muliggør optagelse af billeder hvor metalkomponenter fremstår som svage skygger, mens hydrogenholdige væsker og gasser inde i komponenterne står tydeligt frem. Dette muliggør optagelse af 3d billeder og 2d film af processerne inde i PTX-komponenter i stor detalje. Værktøjet har primært været brugt i akademisk forskning på store forskningsfaciliteter og der ligger et stort uopdyrket potentiale i at gøre disse teknikker tilgængelige for industrien. Målet med projektet er at udvikle teknikken til et pålideligt værktøj som industrien har let adgang til og som ikke kræver at virksomhederne har højt specialiseret viden om neutronfysik.

Effekt

Pilotmålingen vil demonstrere hvordan produktudvikling af PTX-komponenter kan løftes til et højere innovationsniveau ved at gøre videnspartnernes viden om in-situ målinger af komponenter i drift tilgængelig for produktudvikling i PTX-virksomheder. Det vil være muligt for alle virksomheder at tilgå disse målinger enten gennem services eller via nye projektsamarbejder. Dette vil nedbringe time-to-market og give danske virksomheder en helt ny mulighed for at designe optimerede produkter. Som udløber af projektet påtænkes det at etablere større forsknings- og udviklingssamarbejder, hvor de nye værktøjer bringes i direkte anvendelse i industriel produktudvikling. Her vil koblingen med simuleringer og digitale tvillinger kunne skabe et potent værktøj til at optimere og dokumentere nye produkters vej til det internationale marked.

Partnere

Advanced Surface Plating
Hydrogen Valley
Alfa Laval
Ballard Power Systems Europe
HydrogenPro
Teknologisk institut
Alexandra Instituttet

Fakta

Start: 1. maj 2022

Slut: 31. december 2022

Bevilling: Kr. 270.000

Totalbudget: Kr. 320.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail