Korrosionsmåling vha. droner

Korrosionsmåling vha. droner

Første skridt mod de drone-styrede inspektioner er at udvikle en sensor, der kan måle korrosion kvantitativt. Sensoren bygger på kendt teknologi, brugt på en ny møde og kalibreret til at kunne opmåle offshore korrosion. Næste skridt er at kunne montere den korrosions-følsomme sensor på en drone, så man kan erstatte de manuelle inspektioner med drone-inspektioner. Det vil ikke alene medføre besparelser på selve inspektionerne, men også kvalificere målingerne betydeligt, fordi man kan følge udviklingen langt mere nøjagtigt og kvantitativt.

Målet er at udvikle sensoren til at kunne opmåle korrosionen på under 3 meters afstand med en usikkerhed på under 5%. Desuden skal sensoren kunne installeres på en standarddrone og der er derfor krav til dimensioner, vægt, vibrationer og strømforbrug, som skal tages højde for. I dette projekt udvikles en prototype sensor, som valideres i laboratoriet. Desuden bliver der udviklet en simpel version af af rapporteringsværktøj, som i sidste ende giver værdi for slutbrugerne. Planen for den videre udvikling af konceptet er at søge fundraising til at nå konceptet fra TRL 3 til TRL 7.

Idé til løsning

Korrosionsinspektion på offshore installationer koster alene i Danmark mere end 50 mio. kr. om året. Inspektionerne foregår i dag ved, at man sender teknikere ud på platformene i sikkerhedsreb, hvorfra de via nogle skalaer vurderer korrosionsniveauet. En ny innovativ løsning vurderes at kunne reducere udgiften med op til 20 pct. Semco Maritime vil samarbejde med LIC Engineering A/S, Svendborg Measurement Service og Dansk Fundamental Metrologi A/S udvikle en ny løsning, der skal gøre det muligt at inspicere og og opmåle korrosion med droner.

Korrosion er en af de største udfordringer offshore og en præcis og kvantitativ inspektion uden brug af stilladser og rope access tekniker vil skabe stor værdi for branchen. Der er derfor et stort potentiale i at lade flyvende droner overvåge udviklingen af rust.

Problemejere

Problemløsere

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2017
Slut: Februar 2019
Bevilling: DKK 3.000.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail