Lokal Energi

Det er projektets formål ved bidrage til den grønne omstilling i lokale områder udenfor normal fjernevarmeområder /forsyning. På samfundsniveau kan projektet bidrage med at udvikle viden og erfaring med hensigtsmæssige løsninger i små lokalsamfund. I mange lokalsamfund findes der forretninger eller mindre virksomheder som generere overskudsvarme der kunne bruges i en eventuel lokal varmeforsyning. På virksomhedsniveau kan projektet bidrage med nye muligheder for lokale håndværkere og virksomheder samt øget aktivering af civilsamfundet.

Udfordring

En del af den danske befolkning bor i såkaldte område 4 samfund hvor offentlig forsyning ikke når ud. Disse områder har brug for koordinering og aktivering af grønnere muligheder for olie og den slags.

Idé til løsning

Projektet vil udvikles en grøn forretningsplan for de lokale samfund der afdækker de grønne muligheder, finansieringsmuligheder, samarbejdsmodeller mm.

Projektleveringer

Udvikling af grøn forretningsplan samt samarbejdsmodeller til brug i udvikling af område 4 landsbyer fra olie og gas opvarmning til grøn opvarmning som varmepumper eller nærvarme.

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi (FIE), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. FIE projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Maj 2020
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 1.338.750

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail