Marine Renewable Hub – Hirtshals Havn

Udfordring
Hirtshals Havn arbejder for at blive regionens centrum for CO2-neutral skibsfart i 2050, og har derfor etableret et selvstændigt udviklingsselskab – Greenport North. I projektet arbejdes der i første fase mod etablering af produktionsanlæg til bunkring af 100% grønne brændstoffer fra havnen. Gennem Nordisk Transportpolitisk Netværk og Trans-European Transport Network (TEN-T) kan Hirtshals Havn blive det helt afgørende bindeled mellem Nordjyske producenter af PTX-brændstoffer og de maritime forbrugere.

Løsning
En række indledende analyser peger på, at decentral kulstoffangst på biogasanlæg og forbrændingsanlæg i Nordjylland, i kombination med de gode VE ressourcer og fremtidens havnefaciliteter i Hirtshals, kan producere og levere konkurrencedygtige PTX-brændstoffer til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral skibsfart. Projektet består af en række delprojekter bl.a. investering i et anlæg til CO2-fangst og CO2 og LBG liquefaction ved GrønGas Hjørring, en businesscase for etablering af 30 –_70 MW metanolanlæg på Hirtshals Havn samt analyse og optimering af CO2-fangst- og optimal CO2-transport til Hirtshals Havn.

Effekt
Projektet tænkes forsat i en fase ll, hvor visionen er at etablere et metanolanlæg på den udvidede Hirtshals Havn. Anlægget vil inkludere et elektrolyseanlæg til fremstilling af brint og ilt på basis af ny VE i området, et anlæg til at modtage og oprense kuldioxid fra punktkilder i regionen, herunder et netværk af CO2-rørledninger, anlæg til syntese af brint med kulstof, herunder lagring og afskibning og diverse hjælpeanlæg.

Partnere

  • Greenport North
  • GrønGas Hjørring
  • Nordværk
  • AAU

Projektet er en del af det nordjyske erhvervsfyrtårn, CO2Vision, som administreres af et konsortium bestående af  Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Business Region North Denmark, Green Hub Denmark, EVIDA og Norddanmarks EU-kontor.

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.
Du kan læse meget mere om CO2Vision lige her: www.co2vision.dk

Finansieret af

Fakta

Projektperiode:
1. Juni 2022 – 31. August 2023

220.000 kr. i budget

22.445.000 kr. i støtte  

Kontaktperson

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen
Project Manager
Tlf: +45 6015 6446
E-mail