Methanol-to-Jet

Udfordring
Luftfart anses for at være en af de sværeste sektorer at dekarbonisere grundet de høje krav til den volumetriske og gravimetriske energitæthed af de anvendte brændstoffer. Biobrændstoffer er ikke den eneste vej at gå, når det kommer til bæredygtige luftfartsbrændstoffer (SAF), hvor også direkte elektrificering ved hjælp af batterier, ren vedvarende brint og e-kerosene samt hybridløsninger er mulige løsninger.

På grund af batteriernes relativt lave energitæthed anses direkte elektrificering af langdistanceflyvning ikke for mulig på mellemlang sigt. Brugen af fly, der drives af gasturbiner, der brænder ren vedvarende brint, er heller ikke i betragtning på grund af kommercielle flys 25+ års investeringscyklus. Derfor vil e-kerosene sandsynligvis blive den vigtigste vej til produktion af bæredygtige brændstoffer på mellem til lang sigt. Methanol-til-Jet-procesudviklingsprojektet har til formål at udvikle Methanol-teknologivejen til produktion af e-kerosene.

Projektets løsning
Formålet med Methanol-to-jet-projektet er at udvikle flybrændstof til et modenhedsniveau, hvor det ligger, har en TRL-værdi på 5-6. Dette vil:

 • Skabe et solidt designgrundlag for efterfølgende designs til brug i den industrielt relevante størrelsesorden
 • Gøre det muligt for projektet at skabe en strategi for og påbegynde ASTM-certificering af Methanol-til-jet-metoden til brug af brændstoffet i kommerciel luftfart
 • Skabe tilstrækkelig sikkerhed om processen for at kunne fastslå konkurrenceevnen i forhold til alternative SAF-veje
 • Gøre det muligt at planlægge og optimere den fremtidige integration af metanol-til-jet-anlæg med energisystemet

Effekt af projekt
Projektet forventer at reducere time-to-market for en certificeret Methanol-to-Jet-proces, så den kan være tilgængelig for SAF-produktion så tidligt som muligt for at supplere eksisterende SAF-metoder og bidrage til en hurtig og økonomisk transformation af forbruget af flybrændstof væk fra fossile brændstoffer. Projektet forventer desuden at etablere et konkret overblik over Methanol-til-Jet-metodens konkurrenceevne i forhold til alternative SAF-veje og et overblik over den optimale integration med det omgivende energisystem. Desuden vil projektet bidrage til indenlandske danske luftfartsdekarboniseringsmål og EU-forordningen, ReFuelEU Aviation, der sigter mod at øge optagelsen af bæredygtige brændstoffer i luftfarten.

Partnere

 • AAU
 • AU
 • Copenhagen Airports
 • DTU
 • NISA
 • Neste
 • SAS
 • SkyNRG
 • Topsøe
 • Ørsted

Dette innovationsprojekt hører under Innomissions. Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

Et af dem er partnerskabet MissionGreenFuels, som skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
August 2022 – August 2025

Budget
51.000.000 DKK

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail